Šipka

Úhrada DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa

13. 8. 2021

Zvláštní režim jednoho správního místa neboli One Stop Shop (OSS) slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, jež jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a kde dodavateli vzniká povinnost odvést DPH v členském státě spotřebitele. Dodavatel se zaregistruje do systému OSS a DPH odvádí pouze v jednom státu, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění. Podobnější informace o tomto režimu si můžete přečíst zde.

Ministerstvo financi v minulých dnech vydalo ve svém Finančním zpravodaji bližší informace k placení DPH v režimu OSS. Subjekty, kterých se rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa dotýká, se ale nemusí obávat, že by nemohly novinky v oblasti e-commerce využít. Platba DPH v režimu OSS pro ně bude možná i přesto, že novela příslušného zákona nebyla doposud schválena. Pro odvod DPH jsou oprávněny od července využívat OSS.

Tyto oprávněné subjekty mohou DPH při splnění podmínek systému OSS platit v eurech na příslušný bankovní účet správci daně. K platbě je nutné uvést jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání. Jen připomínáme, že úhrada probíhá na speciální účet správce daně vedený v eurech.

Kompletní informace jdou k dispozici ve Finančním zpravodaji č. 30/2021 a na stránkách Finanční správy.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13.8.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.