Šipka

Transferové ceny – i na ty se zaměřuje kontrola z finančního úřadu

28. 4. 2021

Převodní nebo také transferové ceny jsou takové ceny, které se uplatňují u transakcí, které se uskutečňují mezi dvěma daňovými subjekty, které jsou buď personálně nebo ekonomicky spojené. Často se můžeme setkat i s termínem sdružené podniky či spojené osoby. Ceny mezi těmito spojenými osobami by měly být stanoveny stejně, jako kdyby tyto dva podniky nebyly spojenými osobami. Ceny mezi nimi by se tedy měly stanovovat stejně jako mezi nezávislými podniky. Zkrátka by měl být uplatňován princip tržního odstupu.

Daňovou kontrolu v oblasti převodních cen ohlašuje finanční úřad, a to konkrétně odbor mezinárodního zdaňování. Při takovéto kontrole se mj. kontrolují místa skutečného plnění, skutečné vlastnictví příjmů, uskutečňování deklarovaných transakcí. Rovněž prověřují, že náklady souvisí s ekonomickou činností společnosti, že jsou správně nastaveny ceny mezi spojenými osobami apod.

O převodních cenách se hovoří v § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů takto: „Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl…“

Problematika transferových cen je v celosvětovém měřítku vnímána jako vysoce riziková a nadnárodní skupiny ji často využívají k masivním daňovým únikům. Česká finanční správa se na převodní ceny zaměřuje z důvodu možného odlivu zisků prostřednictvím transakcí mezi spojenými osobami. Pokud chtějí mít spojené osoby jistotu, mohou požádat předem Finanční správu o posouzení způsobu tvorby převodních cen mezi spojenými osobami. Pokud finanční úřad při kontrole objeví nesrovnalosti, dokazování padá na bedra přímo kontrolované firmy.

Od roku 2014 provedla Finanční správa přes dva tisíce kontrol mezi spojenými osobami a dodatečně doměřila daň z příjmů ve výši 3,2 miliardy Kč. Těmto spojeným osobám dodatečně zvýšila daňový základ o 39 miliard Kč. 

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 22.4.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.