Šipka

Termín vrácení přeplatku na dani z příjmů

20. 4. 2022

Při podání daňového přiznání k dani z příjmů ať už právnických nebo fyzických osob mohou fakticky nastat tři situace – přeplatek na dani, nedoplatek nebo je výsledná daňová povinnost nula.

Pokud je výsledkem daňového přiznání nedoplatek, je splatný v termínu podání daňového přiznání. V případě přiznání za rok 2021 je splatný 2. dubna 2022, pokud bylo přiznání podáno papírové. U elektronicky podaného daňového přiznání je termín 2. května 2022. Pokud daňové přiznání překládá daňový poradce, je termín úhrady nedoplatku 2. července 2022.

Pokud daňovému subjektu v daňovém přiznání vyjde přeplatek, správce daně mu jej vrátí po podání žádosti o vrácení přeplatku, která je součástí přiznání. Správce daně přeplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od termínu podání. Přeplatek tedy můžete očekávat nejdříve na začátku května nebo června, příp. na začátku srpna.

Dřívější podání, např hned v lednu nemá na termín vrácení přeplatku žádný vliv. Pokud bylo po podání daňového přiznání zahájeno kontrolní řízení, lhůta pro vrácení přeplatku se prodlužuje.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 20. 4. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.