Šipka

Termín pro podání daňového přiznání k dani silniční 2020 a k dani z nemovitých věcí 2021

15. 1. 2021

Vzhledem k probíhající pandemii nemoci COVID-19 bylo rozhodnuto, že daňová přiznání k dani silniční za rok 2020 a k dani z nemovitých věcí na rok 2021 bude možno bez sankcí podat později. Fakticky tak byl posunut termín pro podání těchto dvou přiznání o dva měsíce z 1.2.2020 na 1.4.2020.

Bude-li správci daně daňové přiznání k oběma zmiňovaným daním doručeno nejpozději dne 1.4.2021, bude daňovému subjektu prominuto příslušenství daně, a to vzhledem k probíhající celosvětové pandemii. Nebude mu tak vyměřena žádná pokuta za pozdě podané přiznání.

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí podat všichni poplatníci, kteří v průběhu roku 2020 nabyli nově vlastnické právo na nemovitost (pozemek, zdanitelnou stavba či bytová nebo nebytová jednotku). Pokud ale poplatník nějakou další nemovitost v tom stejném kraji už vlastní, podávají dílčí daňové přiznání. Přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu podle toho, kde se daná nemovitost nachází. Povinnost podat daňové přiznání mají také všichni ti, kteří na nemovité věci povedli nástavbu, přístavbu nebo byla část nemovitosti zlikvidována a současně došlo ke změně výměry či druhu pozemku, změně počtu nadzemních podlaží apod. 

Termín, do kdy musí být daňová povinnost k dani z nemovitých věcí uhrazena, se nemění a je tedy 31.5.2021. Pokud daňový subjekt hradí daň ve dvou splátkách, tak první je splatná 31.5.2021. Příslušný správce daně o výši vyměřené daně zasílá předpis úhrady do datové schránky. Poplatníkům bez datové schránky bude doručena poštou složenka.

Daň silniční za rok 2020

Zapomenout podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2020 nesmí subjekty, jejichž vozidla podléhající dani silniční. Dani silniční podléhají zjednodušeně vozidla osobní i nákladní vlastněná právnickými nebo fyzickými osobami a jsou využívána k podnikání.

Doplatek daně silniční je splatný 1.4.2021 včetně, či do 16.8.2021 u vybraných daňových subjektů. K vybraným subjektům patří ty, jimž byla v období od 22.10.2020 do 31.3.2021 činnost zakázána nebo omezena usnesením vlády ČR. Pokud chce tento subjekt uhradit svoji daňovou povinnost uhradit až k 16.8.2021 musí správci daně podat o tomto oznámení. Oznámení musí být provedeno podle podmínek zákona o kompenzačním bonusu, tedy je možné je zaslat jako elektronickou kopii dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně. V oznámení musí být uvedeno i konkrétní usnesení vlády České republiky, kterým došlo k zákazu nebo omezení činnosti. Vzor oznámení ke k dispozici zde. Kompletní pokyny k oznámení jsou k prostudování na webu Finanční správy.

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 17.1.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.