Šipka

Termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se blíží

8. 1. 2020

Pro letošní rok je termín podaní daňového přiznání stanoven na pátek 31. ledna 2020. Přiznání musí podat všichni poplatníci, kteří v průběhu roku 2019 nabyli nově vlastnické právo na nemovitost, tedy na pozemek, zdanitelnou stavbu či bytovou nebo nebytovou jednotku. Rovněž i poplatníci, kteří pozbyli vlastnického práva k nemovitosti, musí toto oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu  formou písemného oznámení. Pokud ale nějakou další nemovitost v tom stejném kraji dále vlastní, podávají dílčí daňové přiznání. Důležitý u daně z nemovitých věcí je fakt, že se podává místně příslušnému finančnímu úřadu podle toho, kde se daná nemovitost nachází. Vlastníte-li nemovitost např. v Brně a Jihlavě, podáváte jedno daňové přiznání Finančnímu úřadu pro Jihomoravský a druhé Finančnímu úřadu pro Kraj Vysočina. 

Povinnost podat daňové přiznání mají také všichni ti, kteří na nemovité věci povedli nástavbu, přístavbu nebo byla část nemovitosti zlikvidována a současně došlo ke změně výměry či druhu pozemku, změně počtu nadzemních podlaží apod. Pozor na to, že v souvislosti s revizí katastru nemovitostí, se často mění výměra parcel, a tudíž je nutno podat daňové přiznání i když Vy sami jste nic nezměnili. Rovněž upozorňujeme, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění. 

Naopak změna místního koeficientu určovaného obcí či změna ceny není důvodem k podání daňového přiznání. Daňové přiznání také nepodávají poplatníci, u nichž v průběhu roku 2019 na nemovitostech nedošlo k žádné změně. 

Daňové přiznání se podává na příslušném formuláři papírově nebo elektronicky. Elektronickou formu musí využít všichni, kteří mají zřízenou datovou schránku. Pouze dílčí daňové přiznání se podává výhradně v písemné podobě, protože správcem daně nebyl u tohoto druhu podání staven formát a struktura datové zprávy. 

Daň má být uhrazena do 1.6.2020 pokud daňová povinnost není vyšší než 5 000 Kč. Je-li vyšší, daň se platí na dvě splátky k 1.6.2020 a 30.11.2020. O výši vyměřené daně informuje finanční úřad před termínem splatnosti daně.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.