Šipka

Správně vymezit předmět podnikání ve společenské smlouvě je důležité

20. 8. 2021

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je podle zákona o obchodních korporacích jednou z povinných náležitostí každé společenské smlouvy obchodní korporace. Účelem takovéhoto vymezení je, aby obchodní korporace vykonávala čistě jen ty činnosti, které ji její společníci či členové (nejvyšší orgán společnosti) stanovili a vymezili tak základní směřování činnosti společnosti. Předmět podnikání nebo činnosti je také povinně zapsán v obchodním rejstříku.

Ruku v ruce s výše zmíněným jdou pak i požadavky zejména živnostenského zákona, který upravuje podmínky pro živnostenské podnikání, tj. stanovuje podmínky pro výkon živnostenského podnikání. Živnosti rozděluje na živnosti volné, živnosti vázané, řemeslné a koncesované. Mezi živnosti volné spadá předem neohraničený okruh činností, které jsou vymezeny negativně – za živnost volnou se považuje vše, co není zahrnuto do živností vázaných, řemeslných a koncesovaných.

Po novele živnostenského zákona v roce 2008 bylo zrušeno 125 volných živností a byla zavedena pouze jedna volná živnost s 80 volitelnými obory činnosti. Rejstříkové soudy v té době prováděly automaticky výmaz volných živností a jejich zápis v obchodním rejstříku byl nahrazen dnes všeobecně známým zápisem „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Toto se uchytilo a uvedené označení předmětu podnikání se hojně využívalo i ve společenských smlouvách jako vymezení předmětu podnikání.

Nejvyšší soud však zmíněné definování předmětu podnikání ve formě „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ označil jako neurčité a nesprávné. V květnu letošního roku v odůvodnění svého rozhodnutí o dovolání spis. zn. 27 Cdo 3549/2020, uvedl, že „ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem”. Podle názoru Nejvyššího soudu není možné výkladem ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání obchodní korporace výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zjistit, jaký je předmět podnikání společnosti. Takové ujednání je proto z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé a nepřihlíží se k němu. Nejvyšší soud dále uvedl, že na jeho základě tedy ani není možné zapsat předmět podnikání do obchodního rejstříku.

Co z tohoto ujednání vyplývá? Bude nutné změnit přístup při vymezení předmětu podnikání obchodní korporace a předmět podnikání více konkretizovat, aby odpovídal skutečnosti. Předmět podnikání nemusí být nutně vymezen přesně dle konkrétního oboru živnosti volné. Na živnostenském úřadu pak slovy Nejvyššího soudu je, aby „předmět podnikání určitě a srozumitelně vymezený ve společenské smlouvě (stanovách) podřadil pod příslušnou živnost uvedenou v živnostenském zákoně a určil, zda k takto vymezenému předmětu podnikání postačí (z pohledu veřejnoprávní úpravy) splnit všeobecné podmínky podnikání (a jde tedy o živnost volnou), anebo zda jde o živnost vázanou, řemeslnou či koncesovanou, a společnost musí splnit i další (zvláštní) podmínky určené zákonem”.

A jak mají teď postupovat samotné obchodní korporace, aby jejich předmět podnikání byl uveden v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu.

U nově vznikajících obchodních korporací musí být předmět podnikání definován konkrétněji a ne pouze slovy výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Rejstříkové soudy pravděpodobně takovémuto definování předmětu podnikání nevyhoví a zápis do obchodního rejstříku neprovedou.

Stávajícím obchodním korporacím se doporučuje změna společenské smlouvy v části předmět podnikání a konkrétnější definování předmětu podnikání, v co nejkratší době. Co nejdřívější odstranění definování předmětu podnikání ve formulaci výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ze společenské smlouvy by měly provést zejména ty společnosti, které mají pouze jeden předmět podnikání a to tento. Jak jsme již zmínili, předmět podnikání je povinnou náležitostí a pokud chybí, může soud prohlásit společnost jako neplatnou.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 20.8.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.