Šipka

Špatně vedené účetnictví = finanční úřad může daň doměřit podle pomůcek

14. 8. 2023

Účetní jednotky, tedy ti, kdo vedou účetnictví, musí účetnictví vést tak, aby bylo správné, úplné, průkazné a odpovídalo skutečnému stavu. Pokud tyto zásady při vedení účetnictví nejsou dodržovány, může správce daně daň z příjmů doměřit podle pomůcek a díky tomu se stane, že se ze ztráty klidně může stát zisk s daňovou povinnosti v řádech stovek tisíců Kč.

Daňový subjekt, tedy podnikatel, podle § 92 daňového řádu musí správci daně při daňové kontrole prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět ve svých daňových tvrzeních a jiných podáních, a prokázat musí případně i ty skutečnosti, ke kterým ho oprávněně správce daně vyzve. A nejen kvůli tomuto je potřeba mít účetnictví ale i daňovou evidenci v pořádku. Pokud finanční úřad dojde při kontrole k závěru, že účetnictví není v pořádku, protože daňový subjekt neunesl důkazní břemeno, může být daň doměřena podle pomůcek.

§ 98 odst. 1 daňového řádu říká, že „nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých zákonných povinností, a v důsledku toho nelze daň stanovit na základě dokazování, správce daně stanoví daň podle pomůcek, které má k dispozici nebo které si obstará, a to i bez součinnosti s daňovým subjektem“.  Navíc v odstavci 4 téhož paragrafu platí: „Neprokázal-li daňový subjekt svá tvrzení vztahující se k jeho daňové povinnosti a daň nelze dostatečně spolehlivě stanovit ani podle pomůcek, které má správce daně k dispozici, správce daně s daňovým subjektem daň sjedná.“

Pokud tedy správce daně sáhne po stanovení daně podle pomůcek, tak nesplnil některou povinnost při dokazování. Správce daně tak nemohl stanovit daň dokazováním a musel se spolehnout na pomůcky.

Pomůckami daňový řád myslí zejména:

 • důkazní prostředky, které nebyly správcem daně zpochybněny,
 • podaná vysvětlení,
 • porovnání srovnatelných daňových subjektů a jejich daňových povinností,
 • vlastní poznatky správce daně získané při správě daní.

Nejen kvalitní účetní firma, ale i daňový poradce je andělem strážným každého podnikatele.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.