Šipka

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2020

3. 1. 2020

Jak už jsme informovali zde, od ledna došlo ke změně minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Nyní se podíváme, v jaké výši budou od ledna 2020 platit zálohy na sociální pojištění.

Zálohy na sociální pojištění musí povinně platit každá OSVČ alespoň v minimální výši. Výše minimální zálohy se odvíjí od toho, zda-li je podnikání v rámci hlavní nebo vedlejší činnosti.

OSVČ hlavní činnost

Výše zálohy se odvíjí od výše vykázaného zisku v přechozím kalendářním roce. Záloha se stanovuje z vyměřovacího základu, kterým je polovina všech příjmů ze samostatně výdělečné činnosti po odečtení výdajů. Pokud někomu vyjde vyměřovací základ nižší než státem stanovené minimum, musí počítat s minimálním měsíčním vyměřovacím základem, který je pro dok 2020 stanoven na 8 709 Kč (roční pak činní jeho dvanáctinásobek, tedy 104 508 Kč). Minimální záloha se počítá jako 29,2 % z vyměřovacího základu. Měsíčně tedy musí OSVČ na sociálním pojištění uhradit alespoň 2 544 Kč.

OSVČ vedlejší činnost

OSVČ, jenž mají podnikání jako vedlejší činnost (při zaměstnání, studiu, mateřské, důchodu či rodičovském příspěvku), platí minimální zálohu ve snížené výši. U vedlejší činnosti se vyměřovací základ stavuje jako desetina průměrné mzdy, což pro rok 2020 je 3 484 Kč. Minimální záloha ve výši 29,2 % pak vychází na 1 018 Kč.

Pokud někdo podniká první rok jako vedlejší činnost, pak zálohy na sociální pojištění neplatí a sociální pojištění za první rok činnosti je pak doplaceno jednorázově po podání přehledu o příjmech a výdajích. Pokud však příjmy po odečtení výdajů nepřesáhnou rozhodnou částku, nemusí z nich být doplaceno sociální pojištění. Tato rozhodná částka je ve výši 78 476 Kč pro příjmy z podnikání po odečtení výdajů za rok 2019 a 83 604 Kč pro rok 2020. Kdo tedy tuto částku převýší musí doplatit nejen sociální pojištění za předcházející rok a navíc platit zálohy alespoň v minimální výší, tedy nejméně 1 018 Kč měsíčně.

Do kdy hradit zálohy na sociální pojištění?

I přesto, že nová výše zálohy platí od ledna, poprvé se hradí až v měsíci, kdy podnikatel podal přehled o příjmech a výdajích, tedy měsíc po podání daňového přiznání. Toto ale neplatí pro nové podnikatele, kteří začali podnikat na hlavní činnost. Ti musí zálohu hradit v minimální výši od začátku.

Záloha je splatná v tom měsíci, na který je určena. Např. záloha za leden se musí uhradit od 1. do 31. ledna. Nejpozději musí být záloha na účtu sociální správy do konce února.

Nemocenské pojištění pro OSVČ

Pro podnikatele je toto pojištění dobrovolné. Minimální výše pojistného na nemocenské pojištění se pro rok 2020 nezměnila a zůstala na hranici 126 Kč měsíčně. Pojistné na nemocenské pojištění za leden musí být na účtu ČSSZ do 31. ledna. Jen připomeneme, že pokud si podnikatel nehradí pojistné na nemocenské pojištění, nemá nárok na nemocenské v případě nemoci, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou a dlouhodobé ošetřovné. Další podmínky nároku na tyto dávky se dočtete na webu ČSSZ.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.