Šipka

Sociální podpora

2. 3. 2017

Sociální zabezpečení je státní systém, který podporuje potřebné občany. Český systém je rozdělený na tři pilíře, z nichž se každý zabývá jinou oblastí. Je to sociální pojištění, sociální podpora a sociální pomoc a služby. Dohromady by se tyto tři pilíře měly dokázat postarat o všechny, kteří potřebují pomoc v tíživé životní situaci, ať už finančně nebo jinak. Dávky jsou poskytovány buď paušálně, nebo jednorázově. Řeší se tak velké spektrum nepříznivých situací, které pro občana mohou nastat ztrátou zaměstnání, úmrtím v rodině, či stářím a závažným onemocněním.

Tři pilíře

Každý z výše uvedených pilířů se tedy stará o svou oblast. Pilíř sociálního pojištění komplexně pokrývá důchodový systém, pojištění při nemoci či úrazu a podporu v nezaměstnanosti. Pilíř sociální podpory je zaměřený na přímou finanční pomoc a má na starosti mimo jiné porodné, příspěvky na bydlení a rodičovské přídavky. Třetí a poslední pilíř sociální pomoci je komplexem služeb. Poskytuje jak finanční, tak poradenskou pomoc lidem v nouzi. Například těm, kdo trpí trvalými zdravotními potížemi vyžadujícími speciální pomůcky či finanční podporu pěstounům a dětem vyžadujícím pěstounskou péči.

První pilíř je financován z odvodu části příjmů zaměstnanců ve formě sociální platby. Druhé dva pilíře financuje stát a částečně zde pomáhají také granty EU a obzvlášť ve třetím pilíři pak také rozpočty krajů a měst či neziskových organizací.

Tři formy pomoci

Pomoc ze sociální podpory má podobu jedné ze tří forem. Ta první je dávnou podpora, tedy přímá finanční pomoc. Sociální služba, druhá z forem pomoci, znamená poradenský servis, ke kterému mohou lidé docházet, v některých případech je i terénní. Poslední formou je azyl, který jedincům pomáhá zajistit bezpečí a sociální suverenitu. Jako sociální azyl se kromě azylových domů počítají také dětské domovy, domovy pro seniory a ústavy.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.