Šipka

Smlouva o výkonu funkce jednatele s.r.o.

18. 4. 2022

Jednatel vede obchodní společnost a často pro tuto činnost společnost s ním uzavírá smlouvu o výkonu funkce jednatele. Jednatel je statutárním orgánem s.r.o. Výkon člena funkce statutárního orgánu nelze považovat za závislou práci a nelze ji tak vykonávat v pracovním poměru a smlouva o výkonu funkce tak nezakládá pracovní poměr.

Smlouva o výkonu funkce se řídí zákonem o obchodních korporacích a v částech, které nejsou kogentně dány tímto zákonem, se často vychází z ustanovení zákoníku práce. Např. v částech týkajících se založení nároku na dovolenou na zotavenou nebo náhrady odměny v případě pracovní neschopnosti.

Jednatel ale může mít se svojí společností také sepsanou pracovní smlouvu. Nic totiž nebrání tomu, aby např. jednatel firmy vedoucí účetnictví byl ve s.r.o. zaměstnán ještě jako daňový poradce.

Z hlediska daně z příjmů se příjmy podle smlouvy o výkonu funkce jednatele považují za příjmy ze závislé činnosti. S příjmem jednatele se tak zachází jako s příjmem zaměstnance zaměstnaného podle zákoníku práce. Z hlediska zdravotního a sociálního pojištění se jednatel považuje také za zaměstnance. Příjem jednatele podle smlouvy o výkonu funkce ale nepodléhá čtvrtletnímu zákonnému pojistnému na odpovědnost zaměstnavatele. Toto pojistné kryje nároky zaměstnanců ze škod vzniklých při plnění pracovních úkolů, a to i při pracovních cestách bez místního omezení. Výpočet povinného pojistného se provádí kvartálně v rámci personalistiky.   

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 18. 4. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.