Šipka

Sazby DPH a jejich určování

26. 8. 2019

Každý plátce daně z přidané hodnoty neboli zkráceně DPH má povinnost za své služby odvádět DPH. S touto povinností je spojeno i správné zvolení sazby.

Zákon o DPH v současné době rozlišuje tři sazby

 • základní sazba 21 %,

 • první snížená sazba 15 % a

 • druhá snížená sazba 10 %.

Do základní sazby se řadí veškeré zboží a služby, které nejsou v zákoně přesně vymezeny u snížených sazeb. Jednoduše do 21% sazby patří vše, co není v 15% nebo 10% sazbě.

První snížená sazba 15 %

 • potraviny a nápoje, krmiva pro zvířata a přísady určené k jejich výrobě vyjma alkoholických nápojů, které patří do sazby základní

 • semena, živé rostliny a dřeviny

 • knihy, letáky, brožury, mapy a jiné tištěné zboží podobné povahy

 • zdravotnické pomůcky a prostředky včetně zboží, které používají nemocní pro osobní potřebu, např. pomůcky pro nevidomé a slabozraké a opravy těchto pomůcek

 • dětské autosedačky

 • palivové dřevo

 • úpravy rozvodů vody a čistění odpadních vod

 • služby spojené s komunálním odpadem – sběr, přeprava a likvidace

 • ubytovací služby

 • vstupné na kulturní akce

 • sociální péče o děti a staré lidi

 • pohřebnictví

 • lázeňské služby

 • dodávky tepla a chladu

 • stravovací služby, více zde https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-novinky/Informace_GFR_k_uplatneni_sazeb_DPH_od_2016_12_01.pdf

Druhá snížená sazba 10 %

 • kojenecká výživa a potraviny pro malé děti

 • léky, radiofarmaka a očkovací látky

 • tištěné knihy, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje nadpoloviční plochu

 • mlýnské výrobky včetně těch upravovaných pro lidi s bezlepkovou dietou

 • slad, škroby, pšeničný lepek a směsi z nich

 • pozemní pravidelná hromadná doprava

 • vodný hromadná doprava

Vzhledem k tomu, že zákon o DPH se mění a s ním se může měnit i toto zatřídění, platí pravidlo, že sazba se stanovuje ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. Také může nastat situace, kdy není přesně jasné, jakou sazbu použít. Proto je možné na Generální finanční ředitelství poslat žádost o závazné posouzení konkrétního zboží nebo služby. Za poplatek tak je možné získat jistotu o správnosti zvolené sazby.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.