Šipka

Půjdou v daních uplatnit dary uprchlíkům nebo ty, které jsou poskytnuty na vojenskou pomoc Ukrajině? Chystá se novela zákona o daních z příjmů

14. 3. 2022

V souvislosti s válkou na Ukrajině a následnými sankcemi uvalenými na Rusko spousta lidi řešila nejen to, zda jsou jejich peníze uložené v bankách v bezpečí ale také hojně přispívali a stále přispívají do různých sbírek na pomoc Ukrajině.

Vláda dne 9.3.2022 schválila návrh novely zákona o daních z příjmů. Pokud projde legislativním procesem, bude možné odečíst si ze základu daně dary Ukrajině a také pro rok 2022 bude platit zvýšení maximální uplatnitelné hodnoty daru 30 % základu daně.

Zvýšení hranice 30 % základu daně u poskytnutých darů

Nyní platí, že pokud český poplatník daně z příjmů poskytne dar např. českému pořadateli sbírky na veřejně prospěšné účely dar, může se jej uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně, pokud úhrnná hodnota za rok činní buď 1 000 Kč nebo 2 % základu daně. V letech 2020 a 2021 díky pandemii COVID-19 byla zvýšena maximální hodnota daru z 15 na 30 % základu daně. Pokud novela projde legislativním procesem, bude maximální hodnota daru 30 % základu daně platit i pro rok 2022, ovšem kvůli válce.

Půjdou uplatnit dary Ukrajině

Novela počítá i s tím, že jako dar bude možné uplatnit i dary poskytnuté nejen českým pořadatelům sbírek ale i ty, které byly poskytnuty přímo Ukrajině, např. před ukrajinské velvyslanectví, ukrajinským územně-správním celkům, právnickým nebo fyzickým osobám, které mají sídlo nebo bydliště na území Ukrajiny, za předpokladu, že splní podmínky příjemce a účelu, za který lze od základu daně odečíst bezúplatné plnění.

Co se týče darů fyzickým osobám, budou muset ovšem i nadále splňovat podmínky, které již v současnosti platí pro fyzické osoby jakožto příjemce daru (například půjde o nezletilé dítě závislé na péči jiné osoby).

V novele zákona Ministerstvo financí navrhuje, aby bylo možné daňově uplatnit nejen dary poskytnuté z humanitárních účelů, ale i hodnotu darů poskytnutých za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina, což doposud nebylo možné.

Výdaje na poskytnutí nepeněžitých darů

Novela do zákona o daních z příjmů také chce zavést uznatelnost výdajů, které poplatník vynaložil na poskytnutí nepeněžitých darů na pomoc státu Ukrajina a jeho obyvatelům v souvislosti s válkou, pokud budou splněny podmínky účelu daru. Např. pokud podnikatel provozující autobusovou dopravu dobrovolně využije svoje vozidla na přepravu uprchlíků. Náklady, které u toho vynaložil (např. pohonné hmoty, odpisy používaného majetku, mzda pro zaměstnance) budou daňově uznatelné, neboť výdaje byly vynaloženy na humanitární účely.

Daňový odpočet budou moci využít i Ukrajinci

Novela zákona o daních z příjmů počítá rovněž s tím, aby možnost snížení základu daně o poskytnuté bezúplatné plnění mohli využit i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 % zdanitelných příjmů. Poskytnuté bezúplatné plnění prokazuje poskytovatel v souladu s Pokynem GFŘ D-22 dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí, upřesňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Osvobození příjmů na podporu Ukrajiny

Příjmy přijaté na humanitární nebo charitativní účely jsou od daně osvobozeny již dnes. Pokud novela projde, bude osvobozen od daně z příjmů i příjem poskytnutý na podporu obranného úsilí Ukrajiny.

Zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci ubytování za zvýhodněné nájemné a daň z tohoto vzniklého příjmů zaměstnance je sražena zaměstnanci ze mzdy. Pokud v důsledku válečného konfliktu přicestují do ČR rodinní příslušníci zaměstnance a budou s ním bydlet a zaměstnavatel jim poskytne prostornější a dražší ubytování, nebude zaměstnanci sražena vyšší daň. Tato částka by měla být nově od daně osvobozena.

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele peněžní dar za účelem pomoci v tíživé životní situace, bude tento dar od daně z příjmů jakožto bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních účelů od daně osvobozeno.

Zpětně od začátku roku

Pokud novela projde zrychleným legislativním procesem, bude zpětně účinná od počátku roku 2022.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 14. 3. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.