Šipka

Průvodce testováním na COVID-19 ve firmách se zaměstnanci

5. 4. 2021

Povinnost zajistit testování svých zaměstnanců platí dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro všechny firmy nad 10 zaměstnanců:

 • Povinné testování ve firmách nad 250 zaměstnanců platí od 12.3.2021, více zde.
 • Povinné testování ve firmách s 50 až 249 zaměstnanci platí od 15.3.2021, více zde.
 • Povinné testování ve firmách s 10 až 49 zaměstnanci platí od 26.3.2021, více zde.
 • Povinné testování ve firmách s 1 až 9 zaměstnanci platí od 6.4.2021, více zde.

Do počtu zaměstnanců se počítají všichni zaměstnanci, tedy i matky na mateřské dovolené, ty se pak samozřejmě testovat nemusejí, podobně jako lidé, kteří pracují dlouhodobě pouze z domova. Testování se vztahuje i na dohodáře (DPP a DPČ). Je-li testovaný účastníkem systému zdravotního pojištění, může zaměstnavatel nárokovat příspěvek na test pro dohodáře od zdravotní pojišťovny.

Majitel firmy může vyžadovat po člověku, který u něj pracuje na IČO potvrzení o negativním testu a stejně tak je může požadovat třeba i po opraváři topení. Podle aktuálně platné úpravy zaměstnavatel nesmí pracovníky a OSVČ  bez testu  pustit na pracoviště, ale může si je i sám otestovat a nárokovat si příspěvek či po OSVČ výsledek testu požadovat.

Zaměstnavatelé mohou rovněž zaměstnancům zajistit pravidelné testovaní antigenními testy u závodního nebo smluvního lékaře nebo u externího poskytovatele zdravotnických služeb a ministerstvo zdravotnictví k testovaní antigenními testy ve zdravotnických zařízeních vydalo metodiku. Primárně by měli ale zaměstnavatelé využít postup, kdy se zaměstnanci testují sami tedy bez asistence zdravotnického zařízení.

Zaměstnanci se samozřejmě mohou i nadále nechat testovat jako každý občan bezplatně každé 3 dny na testovacích místech určených k testování antigenními testy hrazenými z veřejného zdravotního pojištění. 

10 kroků zaměstnavatele při testování zaměstnanců formou samotestování

 1. Zjištění, které testy je možné využít pro samotestování laickou veřejností. Seznam testů k tomu určených naleznete zde.
 2. Pořízení testů ve standardní distribuční síti. U testu musí být bezpodmínečně přiložen český návod. Fakturu od nákupu testů je nutné uschovat, může být potřeba např. při kontrole ze zdravotní pojišťovny za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence.
 3. Vykonává-li zaměstnanec v rámci sedmidenního období práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, zaměstnavatel mu umožní test mimo pracoviště např. i v domácím prostředí. Pokud bude tento zaměstnanec vykazovat jakékoliv známky nemoci COVID-19, nepoužije samotest, ale postupuje tak, jak by měla postupovat každá příznaková osoba, viz. zde.
 4. Test se neprovádí u osob, které prodělaly nemoc COVID-19 laboratorně prokázanou a od prvního pozitivního testu po dobu 90 dnů a nejeví žádné známky nemoci. Toto doloží lékařskou zprávou. Výjimka z testování platí i pro zaměstnance, kteří doloží negativní výsledek PCR testu nebo profesionálně provedeného antigenního testu. Netestují se ani zaměstnanci očkovaní druhou dávkou vakcíny před více než 14 dny a mají vystavený certifikát ministerstva zdravotnictví a neprojevují známky nemoci.
 5. Zaměstnavatel i zaměstnanci se seznámí s návodem k použití testu.
 6. Na pracovišti musí být vyčleněn prostor vhodný k testovaní – nevyužitá místnost či místo s nízkou koncentrací osob. Pověřené zaměstnance, kteří při testování spolupracující, musí zaměstnavatel vybavit ochrannými pomůckami – respirátor FFP2 či vyšší, ochranné brýle a ochranné rukavice. Pokud se zaměstnanec testuje doma, test se provádí před odchodem do zaměstnání.
 7. Testování se prování minimálně 1krát za sedm dní u všech zaměstnanců na pracovišti, s výjimkou uvedenou ve 4. kroku. Testují se i agenturní zaměstnanci a rovněž i další osoby, které na základě jiného, než pracovněprávního vztahu vykonávají práci pro zaměstnavatele na pracovišti společně s jeho zaměstnanci. Pokud zaměstnanec odmítne podstoupit test, lze se s ním dohodnout na výkonu práce z domova, čerpání dovolené, poskytnutí neplaceného volna či změně harmonogramu rozvržení směn. Pokud k dohodě nedojde, jedná se důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance dle § 199 odst. 1 zákoníku práce, za niž nenáleží zaměstnanci náhrada mzdy či platu. Zaměstnanci dále hrozí pokuta dle pandemického zákona č. 94/2021 Sb. Zaměstnavatel o provedených testech vede evidenci včetně rodného čísla testovaného bez lomítka a zaznamenává ho do přehledu o provedených testech. Vzor k dispozici zde. Testuje-li se zaměstnanec v domácím prostředí, informuje o výsledku zaměstnavatele.
 8. Výsledek
  • Negativní test = zaměstnanec pokračuje dále v práci za podmínky dodržování všech opatření.
  • Pozitivní test = zaměstnanec je povinen:
 • sdělit toto zaměstnavateli,
 • nevstupovat na pracoviště nebo je bezodkladně opustit, pokud je testován na pracovišti,
 • telefonicky bezodkladně kontaktovat závodního lékaře nebo registrujícího praktického lékaře či místně příslušnou hygienickou stanici,
 • do doby určení dalšího postupu minimalizovat riziko nákazy dalších osob,
 • lékař či hygienická stanice rozhodně o konfirmačním PCR testu, který je zaměstnanec povinen podstoupit,
 • doba, mezi pozitivním výsledkem laicky provedeného antigenního testu a výsledkem konfirmačního PCR testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, zde stanovisko MPSV.
 1. Použité testy se balí do černého plastového pytle tloušťky alespoň 0,2 mm. Po naplnění nebo max. do 24 hodin od prvního použití se pytel zaváže a z vnějšku se ošetří dezinfekcí a uloží se do popelnice na směsný odpad. Nikdy nesmí být pytel uložen vedle popelnice. Osoba, která s pylem manipulovala si poté důkladně umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
 2. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen v počtu max. 4 testy na jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně lze samozřejmě testovat častěji.    

Základní podmínky čerpání příspěvku:

 • příspěvek se poskytuje na nákup a provedení testu pouze za testovací sady pro provádění samotestování laickou veřejností
 • poskytuje se od 1.3.2021
 • poskytuje se zaměstnancům prostřednictvím zaměstnavatele a OSVČ
 • příspěvek hradí všechny zdravotní pojišťovny
 • maximální výše příspěvku je 240 Kč včetně DPH za jednoho zaměstnance za měsíc v intervalu max. 1 test na zaměstnance za týden (příspěvek je 60 Kč/ zaměstnanec / týden)
 • žádost se podává jednou měsíčně, za březen 2021 v dubnu 2021 a dále
 • o příspěvek se žádá výhradně elektronicky pomocí online webového formuláře, který žadatele provede procesem autorizace i samotného vykázání žádosti o příspěvky za provedené testy v předchozím kalendářním měsíci a dokladování nákupu testů (forma strukturovaného formulářového podání s nastavenými kontrolními mechanismy eliminujícími množství chyb při podání)
 • odkaz na žádost bude dostupný přímo na stránkách zdravotních pojišťoven
 • obecné podmínky čerpání budou definovány na webu jednotlivých zdravotních pojišťoven, kde bude následně k dispozici i metodický pokyn

Kompletní informace k testování ve firmách naleznete zde.

Dotazy k samotestování zde.

Máte zájem o „mobilní testování pro firmy a podniky“? Napište nám a my vám zajistíme přednostní termíny!

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 23.3.2021

5.4.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.