Šipka

Průvodce testováním na COVID-19 pro OSVČ bez zaměstnanců

5. 4. 2021

OSVČ vykonávající svoji činnost jako hlavní na území ČR smí nejpozději od 6.4.2021 vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za podmínky, že podstoupili během posledních sedmi dnů test na COVID-19 a jsou negativní. Test může být proveden 3 způsoby – PCR test, antigenní test provedený ve zdravotnickém zařízení nebo antigenní test provedený laickou veřejností. Test nemusí provádět ty OSVČ s hlavní činností, které se na svém pracovišti či v místě výkonu práce nesetkávají se třetími osobami, vyjma osob žijících ve společné domácnosti a dále se netestují ty OSVČ, které jsou uvedeny v bode 4 níže. Test jsou si zmíněné OSVČ povinny dělat každých 7 dnů.

Ty OSVČ, které k testování využívají testy pro laickou veřejnost, jsou povinni vést evidenci provedených testů.

 

 1. Zjištění, které testy je možné využít pro samotestování laickou veřejností. Seznam testů k tomu určených naleznete zde.
 2. Pořízení testů ve standardní distribuční síti. U testu musí být bezpodmínečně přiložen český návod. Fakturu od nákupu testů je nutné uschovat, může být potřeba např. při kontrole ze zdravotní pojišťovny za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence.
 3. Pokud bude OSVČ vykazovat jakékoliv známky nemoci COVID-19, nepoužije samotest, ale postupuje tak, jak by měla postupovat každá příznaková osoba, viz. zde.
 4. Test se neprovádí u osob, které prodělaly nemoc COVID-19 laboratorně prokázanou a od prvního pozitivního testu po dobu 90 dnů a nejeví žádné známky nemoci. Toto doloží lékařskou zprávou. Výjimka z testování platí i pro OSVČ, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo profesionálně provedeného antigenního testu. Netestují se očkovaní druhou dávkou vakcíny před více než 14 dny s vystaveným certifikátem ministerstva zdravotnictví, pokud neprojevují známky nemoci.
 5. OSVČ se seznámí s návodem k použití testu.
 6. OSVČ provede vlastní test.  
 7. Výsledek
 • Negativní test = OSVČ pokračuje dále v práci za podmínky dodržování všech opatření.
 • Pozitivní test = OSVČ je povinen:
  • telefonicky bezodkladně kontaktovat registrujícího praktického lékaře či místně příslušnou hygienickou stanici,
  • lékař či hygienická stanice rozhodně o konfirmačním PCR testu, který je OSVČ povinna podstoupit,
  • do doby určení dalšího postupu minimalizovat riziko nákazy dalších osob.
 1. Použité testy se balí do černého plastového pytle tloušťky alespoň 0,2 mm, který se zaváže a z vnějšku se ošetří dezinfekcí a uloží se do popelnice na směsný odpad. Nikdy nesmí být pytel uložen vedle popelnice. Osoba, která s pylem manipulovala si poté důkladně umyje ruce a použije dezinfekci na ruce. Pro každé testování se použije nový pytel.
 2. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen v počtu max. 4 testy měsíčně, dobrovolně a na vlastní náklady se lze samotestovat častěji.
 3. Jedenkrát měsíčně vykážu pojišťovně počty provedených testů prostřednictvím formuláře, vzor zde.

Základní podmínky čerpání příspěvku:

 • příspěvek se poskytuje na nákup a provedení testu pouze za testovací sady pro provádění samotestování laickou veřejností,
 • poskytuje se od 1.3.2021,
 • poskytuje OSVČ,
 • příspěvek hradí všechny zdravotní pojišťovny,
 • maximální výše příspěvku je 240 Kč včetně DPH,
 • žádost se podává jednou měsíčně, za březen 2021 v dubnu 2021 a dále,
 • o příspěvek se žádá výhradně elektronicky pomocí online webového formuláře, který žadatele provede procesem autorizace i samotného vykázání žádosti o příspěvky za provedené testy v předchozím kalendářním měsíci a dokladování nákupu testů (forma strukturovaného formulářového podání s nastavenými kontrolními mechanismy eliminujícími množství chyb při podání),
 • odkaz na žádost bude dostupný přímo na stránkách zdravotních pojišťoven,
 • obecné podmínky čerpání budou definovány na webu jednotlivých zdravotních pojišťoven, kde bude následně k dispozici i metodický pokyn.

OSVČ by měli být při svém výkonu práce vybavení potvrzení o provedeném testu. Pokud budou např. opravovat topení na pracovišti v jiné firmě, je objednatel služeb oprávněn po nich výsledek testu požadovat.

OSVČ se samozřejmě může dále nechat testovat jako každý občan bezplatně každé 3 dny na testovacích místech určených k testování antigenními testy hrazenými z veřejného zdravotního pojištění.    

Dotazy k samotestování zde.

Máte zájem o „mobilní testování pro firmy a podniky“? Napište nám a my vám zajistíme přednostní termíny!

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 22.3.2021

5.4.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.