Šipka

Pronajímáte byt přes platformu Airbnb? Mějte se na pozoru

11. 10. 2021

Pražský městský soud vydal stanovisko k otázce, jak danit příjmy při poskytování ubytování inzerovaného např. přes Airbnb, zda-li jako příjem z podnikání nebo příjem z pronájmu.

Mezi těmito dvěma druhy příjmů je totiž zásadní rozdíl. Pokud se jedná o příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů, tak ty krom zdanění podléhají i odvodům zdravotního a sociální pojištění. Naproti tomu příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů se zdaňují, ale odvodům pojistného již nepodléhají.

Správce daně vyzval jednoho z majitelů bytu k podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzického osob. Daňový subjekt, pronajímatel, se správci daně vyjádřil, že v jeho konkrétním případě se nejedná o příjmy z podnikání, protože nájem byl poskytnut bez doplňkových služeb. Dále se ohradil, že využití platformy Aribnb ještě nemusí znamenat, že poskytuje ubytovaní služby. Finanční úřad ale poukázal na množství příchozích plateb, podle kterých usoudil, že se nejedná o dlouhodobý pronájem. Pronajímateli totiž chodili peníze v průměru jedno za dva dny.

Městský soud v Praze zkoumal, jestli přenechání nemovitosti k užívání prostřednictvím platformy Airbnb je pronájmem nebo ubytováním. Podle něj ustanovení o nájmu lze aplikovat jen tehdy, jestliže se jedná u uspokojení bytových potřeb nájemce. Podle nálezu Ústavního soudu z roku 2001 potřeba bydlení nespočívá pouze v přenocování, ale v celém komplexu zajištění potřeb člověka nejen v jeho materiální ale i v duševní rovině. Poskytnuté ubytování např. přes platformu Airbnb nemůže naplnit účel nájmu bytu, neboť nesaturují nájemcovu potřebu bydlení, ale pouze uspokojují jeho potřebu na ubytování. Z tohoto důvodu je nutné jej kvalifikovat jako ubytovací službu se všemi jejími důsledky.

Soud tak potvrdit podezření finančního úřadu. Definitivní rozhodnutí v této věci bude na Nejvyšším správním soudu.

 

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11.10.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.