Šipka

Prominutí úroků z prodlení a posečkání na DPH pro podnikatele v autodopravě

30. 3. 2022

Ministerstvo financí včele s ministrem Stanjurou zareagovalo na rostoucí ceny pohonný hmot a pro podnikatele v autodopravě vydalo tzv. generální pardon na úroky z prodlení a z posečkání plateb DPH.

Pokud má autodopravce problém s včasnou úhradou daňové povinnosti na DPH, a to už té, které byla splatná 25.3.2022, je třeba tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu a následně potvrdit splnění podmínky pro odložení, tedy být podnikatelem v oblasti dopravy. Platbu DPH je tak možné odložit až do 31.10.2022. Fakticky se to týká daňových povinnosti za měsíce únor–srpen 2022 v případě měsíčního plátcovství. U čtvrtletních plátců u povinností za zdaňovací obdob. I. a II. čtvrtletí roku 2022.

Vzor oznámení finančnímu úřadu pro odložení platby DPH:

Oznamuji správci daně, že splňuji podmínky dle Rozhodnutí ministra financí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, tedy že jsem daňovým subjektem, u něhož převažující část příjmů za dotčené zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 30. 3. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.