Šipka

Prominutí sankcí od finančního úřadu

3. 12. 2019

I přesto že se podnikatel snaží plnit své povinnosti vůči finančnímu úřadu včas a v pořádku, může se stát, že něco opomene a problém je tu. 

Penále

Daňovému subjektu vzniká z částky doměřené daně. Jde tedy o postih ze strany správce daně, že původní daň byla stanovena v chybné výši. Pokud byla dotčená daň uhrazena, může podnikatel správce daně požádat o prominutí části penále. Finanční úřad pak posuzuje součinnost podnikatele, při řešení této situace a může následně na jeho žádost prominutou až 75 % penále. Ne vždy se ale vyplatí tato žádost podávat. 

Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky

Úrok z prodlení podnikateli vzniká za každý den, o který se opozdil s platbou daně. Pokud daňový subjekt požádá správce daně o posečkání úhrady daně či rozložení platby na více splátek a ten mu vyhoví, tak platí úrok z posečkané částky.

Finanční úřad může podnikatel požádat i o prominutí těchto úroků. Opět musí být především dotčená daň uhrazena a správce daně může úroky plně nebo alespoň částečně prominout. Finanční úřad není vázán návrhem daňového subjektu a posuzuje důvody, díky kterým k prodlení platby daně došlo a rovněž posuzuje ekonomické a sociální poměry daňového subjektu (tvrdost zákona).

Jak v případně úroků, tak v případě penále, správce daně posuzuje také četnost porušování povinností podnikatele. Prominutí není možné, pokud daňový subjekt za poslední tři roky porušil závažně daňové či účetní právní předpisy. Zamítne-li správce daně žádost o prominutí, tak nová žádost může být podána až po 60 dnech a musí v ní být uvedeny jiné důvody než ty, které podnikatel uvedl v žádost minulé. Žádost o prominutí příslušenství daně pak podléhá správnímu poplatku 1 000 Kč. Žádá-li se o prominutí částky nižší než 3 000 Kč, tak se tento poplatek neplatí. 

Sankce za nepodané kontrolní hlášení

Za nepodané kontrolní hlášení hrozní plátci DPH pokuta od 1 000 Kč až do 50 000 Kč:

 • 1 000 Kč – podá-li dodatečně bez výzvy správce daně.

 • 10 000 Kč – podá-li v náhradní lhůtě po výzvě správce daně,

 • 30 000 Kč – nepodá-li na základě výzvy (ke změně, doplnění nebo potvrzení údajů)

 • 50 000 Kč – nepodá-li ani v náhradní lhůtě.

O prominutí pokuty ve výši 1 000 Kč se nežádá, podnikatel ji nehradí, pokud v daném roce u něj nedošlo k jinému prodlení při podávání kontrolního hlášení. U zbylých tří pokut je třeba o prominutí požádat. Žádost pak podává daňový subjekt do 3 měsíců od nabytí právní moci platebního výměru. Podání žádost má odkladný účinek.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.