Šipka

Promíjení DPH při dodání plynu a elektřiny za období listopad až prosinec 2021

8. 11. 2021

Ministryně financí prominula daň z přidané hodnoty u dodání elektřiny a plynu Rozhodnutí o prominutí DPH bylo uveřejněna ve Finančním zpravodaji 34/2021.

Na základě tohoto rozhodnutí se osobám povinným přiznat nebo zaplatit DPH promíjí daň z přidané hodnoty:

 • za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH, a daň z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona;
 • při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jejich dodání povinnost přiznat daň dle § 24 zákona o dani z přidané hodnoty;
 • pokud vznikla při pořízení plynu z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty, nebo vznikla při dovozu plynu povinnost přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty podle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty.

DPH se za výše uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo úplata, u níž vznikla povinnost přiznat daň, byla přijata, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Co toto rozhodnutí znamená v praxi?

 • U vyúčtování s datem DUZP v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je tedy na případný doplatek DPH prominuta.
 • Zákon ani Rozhodnutí neukládá plátcům povinnost z titulu prominutí provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo realizovat jiný mimořádný úkon za účelem zjištění stavu k 1. 11. 2021 nebo k 31. 12. 2021.
 • U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je daň z přidané hodnoty prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není.
 • Zákon ani Rozhodnutí neukládá dodavatelům nebo zákazníkům povinnost měnit výši samotných záloh, neb se jedná o smluvní ujednání.
 • Plátce je za podmínek stanovených zákonem o DPH oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění, která použil nebo použije pro účely dodání elektřiny nebo plynu, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.
 • Plátce je povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně pro rozhodné období, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0.
 • V případě aplikace režimu přenosu daňové povinnosti poskytovatel plnění při vystavování daňových dokladů postupuje standardním způsobem. 
 • U daňových dokladů vystavených před 1. 11. 2021, u kterých je daň na dokladu uvedena (platební kalendáře), nelze výše uvedený postup uplatnit. Daňové doklady zůstávají nadále mimo rozhodné období platné. Pro rozhodné období budou považovány za předpis k úhradě, přičemž nelze uplatnit nárok na odpočet daně. Současně je povinnost na přijaté úplaty v rozhodném období prominutí aplikovat a zahrnout je v plné výši do základu daně dle zákona o DPH.
 • Pokud plátce na daňovém dokladu vystaveném od 1. 11. 2021 uvede daň na výstupu, jež je tímto Rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH, přičemž příjemce si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je poté povinen postupovat podle § 43 zákona o DPH a přiznanou daň opravit.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 8.11.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.