Šipka

Prohlubování kvalifikace zaměstnanců z pohledu zákoníku práce

12. 4. 2021

Za prohlubování kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, přičemž se nemění podstata kvalifikace. Za prohlubování kvalifikace je rovněž považováno její udržování a obnovování. Prohlubování kvalifikace se vztahuje k výkonu práce, kterou zaměstnanec vykonává pro svého zaměstnavatele na základě pracovního závazku, tedy na základě své pracovní smlouvy. Důležité je vědět, že zákoník práce ukládá zaměstnancům povinnost prohlubovat si kvalifikaci. Toto se vztahuje nejen na školení, ale i na studium. V zákoně je zdůrazněno, že zaměstnavatel může požadovat, aby prohlubování kvalifikace zaměstnavatel absolvoval např. ve vzdělávací agentuře či ve škole. Účast na takovýchto vzdělávacích akcích se z pohledu zákoníku práce považuje za výkon práce, za který zaměstnanci přísluší mzda či plat, včetně příplatků za práci přesčas či o víkendech.

Zákon výslovně říká, že náklady, které jsou vynaloženy na prohlubování kvalifikace musí uhradit zaměstnavatel, ale připouští se, aby se zaměstnanec za stanových podmínek na těchto nákladech podílel. V zákoníku práce je konkrétně uvedeno, že požaduje-li zaměstnanec, aby prohlubování kvalifikace probíhalo ve finančně náročnější formě, může se na těchto nákladech podílet. Posouzení, kdy se jedná o finančně náročnější formu je ale na zaměstnavateli, neboť ten zaměstnance k prohlubování kvalifikace vysílá. Zákon dále zakazuje, aby se zaměstnanec vzdal práva na mzdu či plat či aby souhlasit s tím, že část doby, kterou stráví prohlubováním kvalifikace nebude považována za výkon práce.  

Krom výše zmíněného existují i další pravidla pro prohlubování kvalifikace:

 • Prohlubování kvalifikace nikdy nemůže být dle § 231 odst. 2 zákoníku práce studium k dosažení vyššího stupně vzdělání.
 • Když zaměstnanec podstupuje prohlubování kvalifikace mimo své sjednané místo výkonu práce, tak se jedná o pracovní cestu, za kterou zaměstnanci přísluší cestovní náhrady.
 • Dojde-li ke změnám předpokladů stanových právními předpisy či požadavky nezbytných pro řádný výkon práce, které stanoví zaměstnavatel a doposud zaměstnanec tyto požadavky splňoval, považuje se účast na školení či jiné formě vzdělání za prohloubení kvalifikace, a ne za její zvyšování.
 • Při prohlubování kvalifikace zaměstnanci nepřísluší pracovní volno, nejde o překážku v práci, neboť zaměstnanec koná práci, ale jiným než obvyklým způsobem.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 12.4.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.