Šipka

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

11. 1. 2022

Zaměstnanci podepisuji u svého zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, často lidově označovaného jako „růžovka“. K čemu ale tento formulář opravdu slouží a jaké jsou okolnosti jeho vyplnění, se dozvíte níže.

Formulář Prohlášení může vyplnit u svého zaměstnavatele každý zaměstnanec pracující na základě pracovní smlouvy, ale může ho podepsat i brigádník, který svoji činnost vykonává na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Zároveň ale nesmí zaměstnanec mít v jednom měsíci podepsané Prohlášení u více zaměstnavatelů současně. Příjmy do 10 000 Kč, které plynou na základě dohody o provedení práce se daní srážkovou daní. Pokud ale zaměstnanec s touto pracovní smlouvou a s výší příjmů do deseti tisíc má u zaměstnavatele podepsané Prohlášení, daní se tento příjem stejně jako příjmy podle klasické pracovní smlouvy daní zálohovou. Prohlášení poplatníka zaměstnanec podepisuje při nástupu do pracovního poměru a pak každoročně do 15. února. Jakákoliv změna musí být v průběhu roku vyplněna ve změnové části.

Prohlášení slouží k tomu, aby zpracovatel mezd mohl zaměstnanci, uplatňovat měsíčně:

 • základní slevu na poplatníka,
 • základní a rozšířenou slevy na invaliditu,
 • slevu na poplatníka držitele průkazu ZTP/P a
 • slevu na studenta.

Nárok na slevy na dani, mimo základní slevy na poplatníka, je třeba doložit patřičným dokumentem – potvrzením o studiu, rozhodnutím o přiznání důchodu (starobního, invalidního), kopií průkazu ZTP/P a potvrzení o výplatně důchodu (starobního, invalidního). Na základní slevu na poplatníka mají nárok i daňový nerezidenti České republiky. Daňového nerezidenta definuje zákon o daních z příjmů v § 2. Daňovým nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí daň pouze z příjmů z tuzemských zdrojů. V Prohlášení musí daňový nerezident mj. uvést, ve kterém státu je daňovým rezidentem.

Má-li poplatník vyživované děti, musí je v Prohlášení uvést, a to i v případě, že na ně neuplatňuje daňové zvýhodnění, a dodá  zaměstnavateli kopii rodných listů. Zároveň musí v Prohlášení ještě vyplnit poplatníka, který v rámci společně hospodařící domácnosti tytéž děti vyživuje a uvést název a adresu jeho zaměstnavatele.

Poplatník, který si uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti, které už nenavštěvují základní školu, musí dodat zaměstnavateli každoročně také potvrzení o studiu jeho dítěte.

Formulář Prohlášení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je dostupný na stránkách Finanční správy. Pokyny k vyplnění Prohlášení naleznete zde v dokumentu. Pokyny k vyplnění prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v sekci Personalistika.

Do 31. března má zaměstnavatel povinnost pro své zaměstnance provést roční zúčtování záloh na dani ze závislé činnosti, a to pouze v případě, pokud o to sám zaměstnavatele požádá a zároveň pokud nemá zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání sám. Zaměstnavatele o to musí zaměstnanec požádat na speciálním formuláři Žádost o zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a to do 15. února.

Pokud máte povinnost nebo dobrovolně chcete zpracovat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, vyzkoušejte náš nový on-line formulář! Nejefektivnější zadání na zpracování tohoto přiznání v ČR!
Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11. 1. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.