Šipka

Prodej nemovitosti se musí také danit

29. 3. 2018

Za jakých podmínek se daní prodej nemovitosti? Pozor, nejedná se o daň z nemovitých věcí, ale daň z příjmu.

Prodejem nemovité věci můžete vydělat i velkou částku peněz a stejně jako na jakýkoli jiný příjem se i na tento vztahuje povinnost ho zdanit. Jako vždy ale existují výjimky, které danění příjmu z prodeje nemovitosti nepodléhají. Abyste se vyhnuli případné sankci za opomenutí platby, je dobře vědět, kdy se na vás povinnost vztahuje a kdy ne.

Existuje pět základních případů, ve kterých se na vás daň z příjmu z prodeje nemovitosti nebude vztahovat.

 • Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby.
 • Minimálně 2leté bydliště v prodávané nemovitosti (bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm).
 • Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let.
 • Dědictví, přičemž časový test splnil zůstavitel.
 • Převod členských práv k družstevnímu bytu, také za podmínky splnění 5letého časového testu.

Jednou ze základních podmínek je takzvaný časový test. Když mezi vaší koupí nemovitosti a prodejem uběhne pět a více let, jste od daně osvobozeni. Ještě kratší časová lhůta platí v případě, že jste měli v dané nemovitosti trvalé bydliště až do doby prodeje, jen dva roky. Ani v jednom z případů ale nesmí být nemovitost zahrnuta po dobu trvání časového testu v obchodním majetku majitele-podnikatele.

Dále se daň nemusí platit, pokud se jedná o převod členských práv družstva. Podle posledního pravidla pak daň nemusíte, pokud podle §4 ods. 1 písm. u) zákona o dani z příjmu využijete peníze získané prodejem nemovitosti do doby jednoho roku k vyřešení vlastní bytové situace, tzn. například koupě nového bytu nebo domu. Pravidlo lze aplikovat i rok zpětně, tedy pokud jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. Vše je ovšem potřeba oznámit na příslušný finanční úřad.

Daň z nemovitosti už každopádně platit nemusíte. Ta je od chvíle prodeje zodpovědností nového majitele, který měl čas na podání přiznání do konce ledna.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.