Šipka

Prodej nemovitosti se musí také danit

29. 3. 2018

Za jakých podmínek se daní prodej nemovitosti? Pozor, nejedná se o daň z nemovitých věcí, ale daň z příjmu.

Prodejem nemovité věci můžete vydělat i velkou částku peněz a stejně jako na jakýkoli jiný příjem se i na tento vztahuje povinnost ho zdanit. Jako vždy ale existují výjimky, které danění příjmu z prodeje nemovitosti nepodléhají. Abyste se vyhnuli případné sankci za opomenutí platby, je dobře vědět, kdy se na vás povinnost vztahuje a kdy ne.

Existuje pět základních případů, ve kterých se na vás daň z příjmu z prodeje nemovitosti nebude vztahovat.

 • Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby.
 • Minimálně 2leté bydliště v prodávané nemovitosti (bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm).
 • Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let.
 • Dědictví, přičemž časový test splnil zůstavitel.
 • Převod členských práv k družstevnímu bytu, také za podmínky splnění 5letého časového testu.

Jednou ze základních podmínek je takzvaný časový test. Když mezi vaší koupí nemovitosti a prodejem uběhne pět a více let, jste od daně osvobozeni. Ještě kratší časová lhůta platí v případě, že jste měli v dané nemovitosti trvalé bydliště až do doby prodeje, jen dva roky. Ani v jednom z případů ale nesmí být nemovitost zahrnuta po dobu trvání časového testu v obchodním majetku majitele-podnikatele.

Dále se daň nemusí platit, pokud se jedná o převod členských práv družstva. Podle posledního pravidla pak daň nemusíte, pokud podle §4 ods. 1 písm. u) zákona o dani z příjmu využijete peníze získané prodejem nemovitosti do doby jednoho roku k vyřešení vlastní bytové situace, tzn. například koupě nového bytu nebo domu. Pravidlo lze aplikovat i rok zpětně, tedy pokud jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. Vše je ovšem potřeba oznámit na příslušný finanční úřad.

Daň z nemovitosti už každopádně platit nemusíte. Ta je od chvíle prodeje zodpovědností nového majitele, který měl čas na podání přiznání do konce ledna.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.