Šipka

Připravované změny v příspěvku na stravování od roku 2021

20. 8. 2020

SLUTO Příspěvek na stravu 2021

Začátkem července 2020 prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně novela zákona o dani z příjmů, která mj. řeší i změny stravného. Vzhledem k tomu, že schvalování zatím probíhalo hladce, je vysoká pravděpodobnost, že novela projde.

V novele není zakotveno rušení stávajícího systému stravenek, ale mělo by dojít k rozšíření možnosti využít příspěvku na stravné bez nutnosti pořízení stravenek, a to buď papírových nebo elektronických, které jsou dnes ve formě elektronických stravenkových karet. Rovněž zůstává možnost příspěvku na stravování ve formě závodního stravování.

Navrhovaná novela obsahuje možnost poskytnutí příspěvku na stravování ve formě peněžitého příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce. Tento peněžitý příspěvek může být až do výše 70 % horní hranice stravného, jenž je poskytováno při pracovní cestě v délce trvání 5–12 hodin. Pro rok 2020 je horní hranice stravného 103 Kč, takže peněžní příspěvek na stravné by činil 70 % z této výše tj. 72,10 Kč. Na straně zaměstnance se bude jednat o osvobozený příjem, z něhož se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Pokud by se zaměstnavatel rozhodl poskytovat příspěvek vyšší, např. 100 Kč za směnu, bude rozdíl 28 Kč na straně zaměstnance podléhat dani ze závislé činnosti. Na straně zaměstnavatele bude celá částka příspěvku do výše 72,10 Kč za směnu daňově uznatelná, zbytek bude nedaňovým nákladem.   

V důvodové zprávě k této novele se uvádí, že zavedení třetí možnosti, tedy peněžního příspěvku, je umožnění daňově zvýhodněného stravování i pro ty zaměstnance, kterým zaměstnavatelé nyní žádný příspěvek neposkytují hlavně z důvodu vysokých nákladů na poskytování stravenek. V důvodové zprávě je také uvedeno, že zaměstnavatelé se mohou svobodně rozhodnout na základě jednání se zaměstnanci, zda na peněžitý příspěvek přejdou či nikoliv. Zaměstnanec si nebude moci tuto variantu nárokovat sám. Je ale možné zaměstnancům na jednom pracovišti poskytovat jinou formu stravovacího benefitu než zaměstnancům téhož zaměstnavatele na jiném pracovišti.

Zaměstnavatel, který poskytuje zaměstnancům stravenky, jako daňově uznatelný náklad účtuje 55 % hodnoty stravenky maximálně do výše 70 % horní hranice stravného pro pracovní cestu trvající 5-12 hodin. Zaměstnanec obvykle platí 45 % hodnoty stravenky. Oněch 55 % je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem. Pokud chce zaměstnavatel maximalizovat daňové výhody z poskytování stravenek, je optimální přispívat na stravenku v maximální výši 72 Kč, což odpovídá stravence v nejvyšší hodnotě 131 Kč.

Z tohoto je patrno, že daňový efekt jak poskytování stravenek, tak peněžního příspěvku na stravování je totožný.

Na závěr je ještě vhodné zmínit, že peněžní příspěvek na stravování nebude předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Stejně jako stravenka je i příspěvek nenárokový benefit, který může zaměstnavatel poskytnout nad rámec mzdy. Srážkami ze mzdy je totiž postihnuta pouze mzda.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky nebo daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 20.8.2020

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.