Šipka

Připravovaná novela zákoníku práce změní náhradu energií při home office

12. 10. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na rozsáhlé novele zákoníku práce, která by měla mj. změnit náhrady energií při práci na dálku, tedy při home office.

Práce na dálku je definována jako výkon práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, který je zaměstnanci umožněn na základě písemné dohody mezi ním a zaměstnavatelem. Home office má svoje zákonem přesně daná pravidla.

V zákoníku práce je nyní uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci proplácet náklady, které zaměstnanci vzniknout při práci na dálku. Tyto náhrady ale nesmí být součástí mzdy nebo odměny z dohody. Nyní musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat skutečně vynaložené výdaje na práci na dálku.

Toto by měla změnit připravovaná novela zákoníku práce. Podle té je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradu za každou započatou hodinu práce na dálku. Náhrada by měla být ve výši průměrných nákladů na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla a centrálně poskytované teplé vody, odvoz odpadních vod a čistění jímek a odvoz komunálního odpadu za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v Česku za 1 hodinu, a to na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. V návrhu novely zákoníku práce je uvedena částka 2,80 Kč za každou započatou hodinu.

Pokud tedy zaměstnanec pracuje 8 hodin denně a čtyřikrát měsíčně v režimu home office, budu mu muset zaměstnavatel podle novely zákoníku práce poskytnou náhradu 89,60 Kč.

Poskytovaná náhrada nákladů na práci na dálku by se podle novely zákona o daních z příjmů nepovažovala za příjem a nebyla by předmětem daně. Zároveň na straně zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 12. 10. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.