Šipka

Případy, kdy zaměstnavatel neprovádí roční zúčtování daně

7. 2. 2019

Zaměstnanci během roku odvádí z hrubé mzdy zálohu na daň z příjmu fyzických osob. V následujícím roce pak provede mzdová účetní roční zúčtování. Existuje celkem šest případů, kdy roční zúčtování nelze provést a zaměstnanec si musí podat řádné daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob sám.

Souběh zaměstnání

Zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele na plný úvazek, a navíc byť třeba jeden den v roce pracoval současně na zkrácený úvazek pro jiného zaměstnavatele.

Příjem z pronájmu

Zaměstnanec pracuje celý rok pro jednoho zaměstnavatele, ale navíc pronajímá úplatně ještě byt – roční zúčtování nelze tedy provést, zaměstnanec si podá daňové přiznání a vyplní navíc přílohu číslo dvě.

Podnikání při zaměstnání

Při souběhu hlavního pracovního poměru a výkonu samostatně výdělečné činnosti si musí zaměstnanec podat daňové přiznání sám, ale navíc ještě krom přiznání musí podat přehled o příjmech a výdajích na příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců 

Od roku 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy, ke zrušení solidárního zvýšení daně a zavedení dvou sazeb daně (tj. 15 % a 23 %). Zrušením solidárního zvýšení daně odpadla i povinnost poplatníků s příjmy nad 48násobek průměrné mzdy (nad částku 1 701 168 Kč) podávat daňové přiznání.

Ostatní zdanitelné příjmy

Zaměstnanec má příležitostné příjmy vyšší než 30 000 Kč za zdaňovací období (do 30 000 Kč jsou podle § 10 odst. 3 zákona o dani z příjmu od daně osvobozeny), jedná se například o příjmy z prodeje nemovitosti, u niž nebyl splněn časový test, příležitostný prodej přebytků ze zahrádky, příležitostný prodej movitých věcí, např. starého nábytku.

Zrušení životního pojištění před datem dožití smlouvy

Pokud zaměstnanec, který celý rok pracuje pro jednoho zaměstnavatele, předčasně zrušil životní pojištění a v posledních sedmi letech uplatňoval odpočet ve výši max. 12 000 Kč, musí všechny tyto odpočty dodanit ve zdaňovacím období, kdy smlouvu zrušil.

Všechny nezdanitelné položky jako např. odpočet úroků z úvěru na bydlení, zaplacené životní pojištění, vklady na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření či dary je možné zahrnout do ročního zúčtování u zaměstnavatele stejně jako např. slevu na manželku nebo školkovné.

aktualizace 25. 2. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.