Šipka

Příjmy osvobozené od daně v roce 2018

28. 2. 2018

Každý, kdo má příjmy, má povinnost je také podle určitých pravidel danit. Existují samozřejmě výjimky a existují i příjmy, které se nedaní vůbec.

Příjmy, které se nedaní, zůstávají jejich majiteli tak, jak je získal. Tato výjimka se aplikuje na různé případy, většinou tak, aby ulevila od daňového zatížení příjmů třeba studentům, lidem s nízkým příjmem nebo třeba dárcům plazmy a výhercům v loterii. Příjmy osvobozené od daně se nezapisují do přiznání. Které příjmy se nedaní?

 • Přivýdělek u zaměstnance do 6000 Kč za rok
 • Příjmy studentů, důchodců a rodičovský příspěvek s přivýdělkem do 15 000 Kč za rok
 • Dědictví
 • Stipendia ze státních rozpočtů anebo příspěvky ze spolků či odborových organizací
 • Náhrada majetkové či nemajetkové újmy
 • Odškodnění a pojistná plnění kromě náhrady za ztrátu příjmu nebo za poškození věci, která spadá do obchodního majetku
 • Příležitostné příjmy do 30 000 Kč
 • Příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže jste je vlastnili minimálně 3 roky.
 • Některé výhry a ocenění z veřejných, kulturních či reklamních soutěží včetně účtenkové loterie a Sazky
 • Odměny za dárcovství krve a krevních derivátů
 • Plnění z vyživovací povinnosti

Kompletní seznam najdete na stránkách finančního úřadu, případně můžete své příjmy konzultovat s daňovým poradcem. Ten vám může pomoci určit, které vaše příjmy podléhají danění a které ne pokud si nejste zcela jistí. Pozor si dejte také na jejich výši. I kdyby byl příjem zřetelně na seznamu, pokud překročí částka výši 5 milionů korun, musíte ho nahlásit správci daně do 3. dubna, tedy ve stejném termínu jako se přihlašuje k dani. Jinak hrozí pokuta.

Příležitostné příjmy a jiné příjmy bez daně

Příležitostné příjmy do 30 tisíc jsou od daně také osvobozené. Do této kategorie spadá každá nepravidelná činnost, na kterou nemáte živnostenský list a která se neopakuje tak, aby se mohla považovat za podnikání. Znamená to třeba jednorázové brigády nebo pronájmy, prodej hub, ovoce nebo zeleniny pokud se nejedná o podnikání. Nedaní se ani sociální dávky, ani z nemocenského nebo důchodového pojištění. Také soudem stanovené alimentační poplatky jsou od daně osvobozené.

Mzda zaměstnanců se samozřejmě daní, ne ovšem celá. Jisté položky jsou vyjmuty z daňové povinnosti, například příspěvek na přechodné ubytování nebo na penzijní připojištění včetně státní podpory. Daňové přiznání také není potřeba podávat k příjmům, které už byly objektem srážkové daně ve výši 15 %. Ke srážkové dani se podává přiznání, vyplňuje se takzvaný růžový formulář.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.