Šipka

Při obchodování s mincemi z drahých kovů nelze použít zvláštní režim pro použité zboží

16. 6. 2023

Finanční správa analyzuje některé podněty, které zasahují do problematiky obchodování s platnými i neplatnými mincemi, které jsou vyrobeny z drahých kovů, a to z jiných, než je zlato. Při této analýze Finanční správa pojala podezření na možné daňové úniky, které spočívají v nesprávném použití daňového režimu a tím pádem nesprávného stanovení základu daně pro DPH, a to včetně použití nesprávné sazby DPH.

Co Finanční správa zjistila? Obchodníci se s platnými i neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů mimo zlata nesprávně při těchto obchodech uplatňuji zvláštní režim pro použité zboží podle zákona o DPH. Stanovují základ daně pro odvod DPH pouze z rozdílu mezi prodejní cenou a cenou pořizovací. Finanční správa spolu s Komorou daňových poradců tento postup označila za chybný, viz. zde.

Správce daně se obrací na zmiňovaní obchodníky, aby prověřili u svých uskutečněných obchodů, že postupují správně a při zmíněných obchodech nevyužívají zvláštního režimu. Pokud postupovali špatně, tj. používají zvláštní režim, je nutné toto napravit a podat dodatečné přiznání k dani z přidané hodnoty a rovněž i následného kontrolního hlášení za období, kdy došlo k nesprávnému využívání zvláštního režimu.

Finanční správa rovněž upozornila, že u těch poplatníků, u kterých bude mít i nadále pochybnosti o správnosti postupu ve výše uvedených obchodech a svoji chybu nenapraví podáním dodatečných daňových přiznání k dani z přidané hodnoty, zahájí kontrolní úkony, a to v druhé polovině roku 2023.

 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 16.06. 2023

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.