Šipka

Překážky v práci na straně zaměstnavatele a jejich vliv na zdravotní pojištění

13. 4. 2021

V dnešní nelehké pandemické době se bohužel často můžeme setkat s překážkami na straně zaměstnavatele, za které náleží zaměstnancům náhrada mzdy ve výši 60–100 % průměrného výdělku. Může to být např. absence zakázek, nedostatek materiálu či opožděné dodávky materiálu. Překážky definuje zákoník práce a my se na ně blíže podíváme.

Prostoje

Zaměstnavatel je nucen omezit provoz z důvodu nedostatku surovin, polotovarů či součástek nebo i vstupních služeb. Zkrátka chybí vstupy pro výrobu. Toto je překážka v práci dle § 207 písm. a) zákoníku práce. Zaměstnancům přísluší náhrada mzdy alespoň ve výši 80 % průměrného výdělku.

Jiné překážky na straně zaměstnavatele

Použití tohoto typu překážek má širší použití, nicméně nejčastěji se jedná o situaci, kdy většina zaměstnanců má nařízenou karanténu nebo jsou v dočasné pracovní neschopnosti nebo pečují o dítě. Tato překážka v práci je zakotvena v § 208 zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen poskytnout náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Částečná nebo také skrytá nezaměstnanost

Zaměstnavatel má problémy s odbytem svých výrobků či je omezená poptávka po jeho službách. Zaměstnavatel je tedy omezen tzv. na výstupu. Tato překážka je zakotvena v § 209 zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům poskytnout náhradu mzdy ve výši alespoň 60 % průměrného výdělku. K tomuto musí mít zaměstnavatel sjednanou dohodu s odborovou organizací, pokud v podniku odborová organizace nepůsobí, je možno dohodu nahradit vnitřním předpisem.

Často se stává, že při překážkách, kde se poskytuje náhrada ve výši 60 nebo 80 % průměrného výdělku, tato náhrada nedosahuje minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotní pojištění. Ten je pro rok 2021 15 200 Kč. Co to znamená? Zdravotní pojištění musí být odvedeno vždy minimálně z této částky, nejde-li o pojištěnce státu či další výjimky. Je-li vyměřovací základ nižší z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen tento rozdíl doplatit.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 13.4.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!





  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.