Šipka

Přehledy OSVČ za rok 2020

24. 5. 2021

Přehledy o příjmech a výdajích jako každý rok musí podat všechny fyzické osoby, které v předchozím roce či jeho části vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, kterou se rozumí zejména provozování živnosti, podnikání v zemědělství, výkon umělecké či jiné tvůrčí činnosti dle autorskoprávních vztahů, činnosti soudních znalců, tlumočník či výkon jiné činnosti vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmů. Za samostatně výdělečnou činnost se nepovažuje pronájem nemovitosti, jejich částí či movitých věcí. Na základě tohoto přehledu se pak všem podnikatelům stanoví výše záloh na sociální a zdravotní pojištění na další rok.

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

OSVČ musí přehled pro ČSSZ podat do jednoho měsíce ode dne, kdy dle daňového řádu uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za předcházející rok. Za rok 2020 lze podat bez sankcí do 30.6.2021. Do tohoto data musí být rovněž uhrazen případný nedoplatek. Pokud daňové přiznání za podnikatele podává daňový poradce a podal jej po 1.4.2021, tak přehled o příjmech a výdajích musí být ČSSZ podán do 2.8.2021.

Na základě vládních opatření kvůli pandemii COVID-19 se pojistné za sociální pojištění z vyměřovacího základu za rok 2020 snižuje za každý kalendářní měsíc, v kterém byla samotně výdělečná činnost alespoň po část měsíce vykonávána v období březen až srpen 2020 o částku 2 544 Kč při hlavní činnosti a o 1 018 Kč při vedlejší činnosti. Existoval-li v období březen až srpen 2020 nárok na dávku z nemocenského pojištění OSVČ, pojistné se v tomto měsíci nesnižuje.

Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích je i vůči zdravotní pojišťovně. Termín pro podání přehledu je stejný pro všechny OSVČ – 2.8.2021. Do osmi dnů od data podání je pak třeba zdravotní pojišťovně doplatit případný rozdíl.

Stejně jako u sociálního pojištění byla OSVČ prominuta část zálohy na zdravotní pojištění. Za období březen až srpen 2020 se zálohy promíjí až do výše 2 352 Kč za měsíc. Dohromady tedy podnikatel na zálohách na zdravotní pojištění za rok 2020 ušetří až 14 112 Kč.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 24.5.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.