Šipka

Pravidla poskytování přestávek stanovuje zákoník práce, ale jaké vlastně jsou?

15. 2. 2021

Zaměstnavatel má povinnost poskytnou zaměstnanci přestávku, a to nejméně v rozsahu a za podmínek, které stanoví zákoník práce. Přestávku si zaměstnanec není povinen určovat, to zajišťuje zaměstnavatel. Povinnosti poskytnout přestávku v práci se nelze zprostit ani dohodou se zaměstnancem. Pokud zaměstnavatel neposkytne přestávku v práci nebo ji neposkytne ve stanoveném rozsahu, jedná se o porušení zákoníku práce a zaměstnavatel se vystavuje sankčnímu postihu ze strany Státní inspekce práce.

Maximálně po 6 hodinách nepřetržité práce musí zaměstnavatel poskytnout přestávku v minimální délce 30 minut. U zaměstnanců do 18 let věku musí tato přestávka být poskytnuta maximálně po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přestávka nesmí být na začátku ani na konci směny. Zaměstnavatel může rovněž přestávku poskytovat jednotlivým pracovištím rozdílně, aby bylo např. zajištěno plynulé stravování v závodní jídelně. Ale i v těchto případech nesmí být porušena minimální doba odpočinku po 6 hodinách nepřetržité práce a u mladistvých po 4,5 hodinách.

Důležité je rovněž zmínit, že přestávku nemusí zaměstnavatel určit v případě, kdy je sjednána kratší pracovní doba podle § 80 zákoníku práce a její délka nepřesahuje 6 hodin v jedné směně. Poskytnutí přestávky při zmiňované kratší pracovní době ale nic nebrání.

Přestávka nemusí být vcelku 30 minut, zákoník práce dovoluje její rozdělení na kratší úseky, ale alespoň jedna z dílčích přestávek musí být v délce minimálně 15 minut. Důležité je při rozdělování přestávek na menší části dodržet, aby nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce činily poskytnuté přestávky dohromady alespoň 30 minut. Zaměstnavatel není limitován délkou přestávky nebo jejich počtem nad minimální výměru.

Poskytnuté přestávky se nepočítají do odpracované doby a po dobu jejich čerpání nenáleží zaměstnanci mzda. Zaměstnanec může během přestávky opustit pracoviště za účelem občerstvení nebo nákupu či výkonu jiných činností. Zaměstnavatel nemůže nařídit, co bude zaměstnanec během této přestávky činit. Pokud zaměstnanec setrvá na pracovišti, je nutné i během přestávky dodržovat bezpečností předpisy.

Jsou i práce, na které se poskytování přestávek nevztahuje, protože nemohou být přerušeny. Zaměstnancům, kteří takové práce vykonávají, musí zaměstnavatel i bez přerušení provozu či práce zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Zákoník už nestanovuje minimální délku přiměřené doby, záleží na podmínkách konkrétního provozu. Práce, které nemohou být přerušeny, jsou dány technologií výroby, pracovním procesem či výkonem práce, ne však organizací práce daného pracoviště. Toto neplatí u mladistvých zaměstnanců do 18 let. Těm musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech maximálně po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Přiměřená doba je dobou pracovní a zaměstnanci přísluší i při jejích čerpání mzda nebo plat.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 15.2.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.