Šipka

Pravděpodobné pojistné – komu a kdy ho může zdravotní pojišťovna vyměřit?

19. 4. 2022

Už jste slyšeli o termínu pravděpodobná výše pojistného? Pokud ne, dnes se na tuto problematiku blíže podíváme.

Pravděpodobné pojistné na zdravotní pojištění může zdravotní pojišťovna stanovit plátci pojistného – OSVČ nebo zaměstnavateli, a to v případě, kdy nebyl poslán příslušný přehled o výši daňového základu, resp. o platbě pojistného.

OSVČ podávají svůj přehled jednou ročně, a to do jednoho měsíce od termínu, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání. V přehledu je uvedeno pojistné odvedené za předcházející rok a dále výše záloh na následující období.

Zaměstnavatel na rozdíl od OSVČ podává přehled pojistného měsíčně do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. V přehledu se uvádí výše pojistného z úhrnu vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců.

Pokud OSVČ nebo zaměstnavatel nepodají přehled, písemně je zdravotní pojišťovna vyzve k podání v náhradní lhůtě. Pokud ani v té nebude přehled podán, pojišťovna stanoví pravděpodobné pojistné.

Při stanovení pravděpodobného pojistného pojišťovna vychází z údajů a pomůcek, která má k dispozici nebo které si sama opatří. Pokud ale pojišťovna nemá dostatek podkladů, vychází se všeobecných vyměřovacích základů, které stanovuje nařízení vlády.

Stanovení pravděpodobného pojistného není ale dotčena povinnost podat přehled a ani možnost zdravotní pojišťovny za jeho nepodání udělit pokutu. Pokud je přehled následně podán, rozhodnutí o stanovení pravděpodobného pojistného se ruší.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 19. 4. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.