Šipka

Pravděpodobné pojistné – komu a kdy ho může zdravotní pojišťovna vyměřit?

19. 4. 2022

Už jste slyšeli o termínu pravděpodobná výše pojistného? Pokud ne, dnes se na tuto problematiku blíže podíváme.

Pravděpodobné pojistné na zdravotní pojištění může zdravotní pojišťovna stanovit plátci pojistného – OSVČ nebo zaměstnavateli, a to v případě, kdy nebyl poslán příslušný přehled o výši daňového základu, resp. o platbě pojistného.

OSVČ podávají svůj přehled jednou ročně, a to do jednoho měsíce od termínu, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání. V přehledu je uvedeno pojistné odvedené za předcházející rok a dále výše záloh na následující období.

Zaměstnavatel na rozdíl od OSVČ podává přehled pojistného měsíčně do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. V přehledu se uvádí výše pojistného z úhrnu vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců.

Pokud OSVČ nebo zaměstnavatel nepodají přehled, písemně je zdravotní pojišťovna vyzve k podání v náhradní lhůtě. Pokud ani v té nebude přehled podán, pojišťovna stanoví pravděpodobné pojistné.

Při stanovení pravděpodobného pojistného pojišťovna vychází z údajů a pomůcek, která má k dispozici nebo které si sama opatří. Pokud ale pojišťovna nemá dostatek podkladů, vychází se všeobecných vyměřovacích základů, které stanovuje nařízení vlády.

Stanovení pravděpodobného pojistného není ale dotčena povinnost podat přehled a ani možnost zdravotní pojišťovny za jeho nepodání udělit pokutu. Pokud je přehled následně podán, rozhodnutí o stanovení pravděpodobného pojistného se ruší.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 19. 4. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.