Šipka

Pracovní volno pro zaměstnance při práci s dětmi

26. 5. 2021

Jelikož se blíží pomalu sezóna dětských táborů, rozhodli jsme se Vás podrobněji informovat o tom, zdali má zaměstnanec nárok na volno, když by se měl zúčastnit dětského tábora např. táborový či oddílový vedoucí.

Na straně zaměstnance se bude jednat o překážku v práci v obecném zájmu. Tyto překážky upravují buď jednotlivé zvláštní právní předpisy nebo přímo zákoník práce v § 203. Podle tohoto paragrafu je pracovní volno poskytováno k činnosti výkonu táborového vedoucího pro děti a mládež, pro jeho zástupce pro věci hospodářské a zdravotní. Rovněž sem patří oddílový vedoucí, vychovatelé, instruktoři, případně střední zdravotnický pracovním v táborech pro děti a mládež. Od 1.1.2021 sem jsou zařazeni i činnosti na sportovních soustředěních pro děti a mládež.

Pracovním volno zaměstnanci náleží maximálně po dobu cellem 3 týdnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a za podmínky, že zaměstnanec v předchozím roce před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží. Podmínka soustavnosti neplatí pro tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Výše jsme zmínili, že pracovní volno nemusí zaměstnavatel poskytnout, pokud tomu brání vážné provozní důvody. Vážným provozním důvodem je ten, který by znemožňoval, narušoval či jinak vážně ohrožoval řádný provoz, tzn. plnění úkolů či činností zaměstnavatele. Nechce-li zaměstnavatel poskytnout pracovní volno z vážného provozního důvodu a zaměstnanec se domnívá, že tento důvod není opodstatněný, může se bránit a volna se domáhat i soudně.

Zaměstnanec musí o pracovní volno žádat svého zaměstnavatele. Tato žádost nemusí být písemná, ale zaměstnavatel si ve svém pracovním řádu může vymoci formu či způsob podání žádosti a zaměstnanci jsou povinni formu a způsob dodržet.

Zaměstnanec, jemuž je poskytnuto pracovní volno za účelem např. zmíněného oddílového vedoucího, má právo na náhradu mzdy či platu ve výši průměrného výdělku, ne však po dobu celých třech týdnů, kdy může pracovní volno čerpat, ale pouze v rozsahu nejvýše za 1 týden v kalendářním roce. Pracovní volno s náhradou mzdy či platu přísluší tomu zaměstnanci, který se zúčastní akce, kterou pořádá právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku PO a FO po dobu minimálně 5 let a práce s dětmi či mládeží je její hlavní činností. Toto musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat.

Na závěr jedna příjemná zpráva pro zaměstnavatele – může si požádat o úhradu poskytnuté náhrady mzdy či platu ze státního rozpočtu. Nelze ale proplatit náhradu proplacenou nad rámec stanovený zákoníkem práce, tj. zaměstnavatel si může nechat proplatit pouze jeden týden. O proplacení je nutno požádat. Více na stránkách ČSSZ.  

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 26.5.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.