Šipka

Pracovněprávní vztahy mezi manžely

10. 2. 2021

Zákoník práce přímo v § 318 zakazuje základní pracovněprávní vztahy mezi manžely nebo partnery. Partnery se v tomto případě rozumí osoby stejného pohlaví, které vstoupily do partnerství.

Tento zákaz se vztahuje na pracovní poměr založený buď pracovní smlouvou nebo jmenováním a také na právní vztahy, jenž vznikají dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, k nimž jsou řazeny dohody o provedení práce a o pracovní činnosti.

Zákoník práce rovněž vylučuje právě v § 318, aby takový pracovněprávní vztah pokračoval poté, co bylo uzavřeno manželství či partnerství. Toto se vztahuje na situaci, kdy pracovněprávní vztah byl uzavřen ještě před uzavřením manželství či partnerství. Tyto pracovněprávní vztahy by měly zaniknout ke dni uzavření manželství či partnerství. Zákoník práce už ale nedefinuje, jakým způsobem a kdy přesně má pracovněprávní vztah mezi manžely či partnery skončit. Podle judikatury a názorů odborné veřejnosti by k tomu mělo dojít vždy ex lege neboli ze zákona ke dni vzniku manželství či partnerství. Každopádně pracovněprávní vztahy mezi manžely jsou v rozporu se zákonem a měly by z tohoto důvodu být považovány za neplatné.

Zákoník práce ovšem nezakazuje zaměstnat např. druha či družku, svoje rodiče nebo děti. Nejsou zakázány ani pracovněprávní vztahy, kde jeden z manželů či partnerů je společníkem obchodní společnosti, členem družstva či jiné právnické osoby nebo je členem jejich orgánů a uzavírá pracovněprávní vztah se svým manželem nebo partnerem. V tomto případě se jedná o pracovněprávní vztah mezi právnickou osobou a jedním z manželů či partnerů.

Zákaz se rovněž nevztahuje na institut spolupracující osoby na podnikání druhého z manželů či partnerů. V tomto případě se jedná o vztah občanskoprávní nikoliv pracovněprávní. Jen doplníme, že v občanskoprávní rovině občanský zákoník nezakazuje smlouvy o práci mezi manžely vůbec. V případě rodinného závodu dokonce společnou práci manželů v rodinném závodu dokonce předpokládá.

Co říci závěrem? Pokud manželé či partneři chtějí ve společném výkonu výdělečné činnosti pokračovat i po vzniku manželství či partnerství, měli by zvolit jednu z výše uvedených forem a tím elegantně obejít ustavení zákoníku práce o zákazu pracovněprávních vztahů mezi manžely či partnery.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 10.2.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.