Šipka

Pozor, spolu s růstem repo sazby vzrostly i úroky z prodlení

20. 10. 2021

Jak jste si v minulých dnech zajisté všimli, tak Česká národní banka zvýšila repo sazbu. Tento její růst se projeví i v oblasti daní, vzrostou totiž sankce.

Úrok z prodlení související s platbou daně se nestanovuje podle daňového řádu, ale řídí se občanskoprávními předpisy. Na základě nařízení vlády č. 351/2013 Sb. výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby, kterou stanovuje ČNB pro první kalendářní pololetí, ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Česká národní banka zvýšila s účinností od 1.10.2021 repo sazbu na 1,50 %. Změna se zohlední vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí trvajícího prodlení. Do konce roku 2021 se bude při výpočtu úroku z prodlení vycházet z repo sazby platné k 1.7.2021, která byla 0,5 %. Od 1.1.2022 se bude úrok z prodlení počítat s aktuální repo sazbou ve výši 1,5 %.

Pro názornost ještě uveďme příklad:

Plátce uhradil daňovou povinnost na DPH za měsíc červen 2020 splatnou 25.7.2020 až 25.1.2022.

Do konce roku 2020 se bude úrok z prodlení počítán podle předchozí právní úpravy daňového řádu a bude ve výši 14 % + repo sazba ČNB p.a. ve výši 0,25 %.

Za první pololetí roku 2021 bude úrok činit 8 % + repo sazba ČNB p.a. ve výši 0,25 %.

Od 1.7.2021 do konce roku bude úrok počítat jako 8 % + repo sazba ČNB p.a. ve výši 0,5 %.

Od ledna 2022 pak bude úrok ve výši 8 % + repo sazba ČNB p.a. ve výši 1,5 %.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 20.10.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.