Šipka

Potřebná doba pojištění pro přiznání starobního důchodu

18. 6. 2018

Starobní důchod se přiznává dle odpracované doby a s ní spjaté doby účasti na sociálním pojištění. Přiznání starobního důchodu tak rozhodně není automatické. Co ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu a které období se nezapočítává do doby pojištění?

Zájemci o starobní důchod musí v roce 2018 získat dobu pojištění alespoň 34 let, jinak jim není starobní důchod přiznán. Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se započítávají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění. Období, které nepatří ani do jedné skupiny, se pro důchod nepočítávají.

Občané pracující současně pro dva různé zaměstnavatele (HPP, zkrácené úvazky, různé formy dohod) a odvádějící z těchto prací sociální pojištění, platí sociální pojištění za tato období pouze jednou, nikoli dvakrát. Výhodou je však vliv na výši důchodu, kterou ovlivňuje výše mzdy od dvou zaměstnavatelů.  

V praxi je však nutné dávat si pozor na odpracované období, které však není v databázi ČSSZ evidované, a to např. z důvodu nesplnění zákonných povinností zaměstnavatele. Pokud se po letech nepodaří odpracované období vydokladovat, pak se tento odpracovaný čas do doby pojištění nezapočítává. Proto je vhodné se na ČSSZ během let informovat o době pojištění a případně urgovat zaměstnavatele dříve.

Pozor také na náhradní dobu pojištění. Studijní léta se pro výpočet starobního důchodu počítala pouze do roku 2010. Proto je nyní vhodné si při studiu SŠ či VŠ přivydělávat a získávat tak nejen praxi, ale i lepší následnou výši starobního důchodu.

Výdělky či pasivní příjmy z kapitálového majetku nebo pronájmu se nezapočítávají do období pro přiznání starobního důchodu, protože se z těchto příjmů neplatí sociální pojištění. Pokud se však v tomto období neplatí sociální pojištění z jiné závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti.  

Jste evidováni na úřadu práce? Doba pojištění pro případ nezaměstnanosti se hodnotí pouze v omezeném rozsahu. Započítává se doba v rozsahu maximálně tří let, do 55 let se započítává však pouze jeden rok. Dlouhodobá nezaměstnanost tak není výhodná v mnoha směrech.

Náhradní dobou pojištění je také pobírání invalidního důchodu pouze ve třetím stupni. Pobírání invalidního důchodu prvního či druhého stupně se však jako náhradní doba pojištění nezapočítává.

Vzhledem k tomu, že se podmínky během života často mění, je vhodné si potřebnou dobu pojištění ověřovat během let, a kontrolovat plnění povinností zaměstnavatelů při změnách zaměstnání, rodičovské dovolené aj.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.