Šipka

Pokuta při pozdním podání přiznání k dani z nemovitých věcí

16. 11. 2022

Přiznání k dani z nemovitých věcí řeší každý, kdo vlastní předmětnou nemovitost, ať už pozemek nebo stavbu. Pro přiznání je rozhodný stav k 1.1. Přiznání podává ten, kdo během roku zdanitelnou nemovitost nabyl, pozbyl nebo došlo ke změně jejího využití. Veškeré informace se můžete dočíst v jednom z našich starších článků.

Nyní se ale vraťme k tématu pokuty, pokud je daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podáno pozdě. 

V milých týdnech Nejvyšší správní soud rozhodoval o výši pokuty za pozdě podané daňové přiznání v případu, kdy poplatníkovi k stávajícím nemovitostem přibyla ještě další zdanitelná nemovitost. Poplatník rozporoval výši stanovené pokuty.

Poplatník v minulosti nabyl zdanitelný pozemek, který ovšem nezahrnul do daňového přiznání. U tohoto pozemku byla daňová povinnost 18 Kč. Poplatník měl na dani z nemovitých věci celkovou daňovou povinnost přes 144 tisíc Kč. Doba prodlení s podáním daňového přiznání byla přes tisíc dnů. Správce daně mu za toto prodlení vyměřil pokuty ve výši 7 222 Kč podle § 250 odst. 1 písmena a) daňového řádu. Tento paragraf stanovuje pokutu při prodlení delším než 5 pracovních dní ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně 5 % základu daně.

Správce daně při výpočtu pokuty vycházel z celkové daňové povinnosti, tzn. ze zmiňovaných 144 tisíc Kč. Nejvyšší správní soud v Rozsudku č. j. 3 Afs 124/2020-33 ze dne 27. 9. 2022 potvrdil způsob výpočtu pouty jako správný, tedy v souladu s daňovým řádem. Pokuta nemá být počítána pouze z částky odpovídající dani z pozemku, jenž nebyl v daňovém přiznání zahrnut.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 16. 11. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.