Šipka

Paušální daň – novinka v českém daňovém systému

4. 1. 2021

Co je vlastně paušální daň?

Paušální daň je vlastně sloučení záloh na pojistné na sociální a zdravotní pojištění a paušálu na daň z příjmů do jedné platby.

Kdo může být poplatníkem v paušálním režimu?

Do paušálního režimu se může dobrovolně přihlásit poplatník daně z příjmů fyzických osob, který

 • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona, který upravuje důchodové pojištění a rovněž podle zákona, který upravuje veřejné zdravotní pojištění,
 • není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k DPH s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti a není komplementářem komanditní společnosti,
 • není dlužníkem v insolvenčním řízení,
 • ve zdaňovacím období, které bezprostředně předcházelo rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy ze samostatné činnosti vyšší než 1 mil. Kč vyjma příjmů, které jsou od daně osvobozené a nejsou předmětem daně a s výjimkou příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou,
 • správci daně doručí oznámení o vstupu do paušálního režimu v dané lhůtě.

Kdy a jak se přihlásit k paušální dani?

Lhůta pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu, obecně tedy do 10. ledna. Letos je ale lhůta posunuta na 11. ledna 2021, protože desátý den je nedělí.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu se podává na speciálním formuláři, který je dostupný zde. Oznámení, které bude podáno po zákonné lhůtě je neúčinné. Pokud chce paušálního režimu využít nově začínající podnikatel, musí oznámení podat ještě před dnem zahájení činnosti.

Jak se paušální daň hradí a v jaké výši?

Poplatník namísto standardních záloh pro OSSZ a svoji zdravotní pojišťovnu hradí měsíčně správci daně jednu paušální zálohu. Při splnění všech podmínek na konci zdaňovacího období nevzniká povinnost podávat daňové přiznání ani pojistné přehledy. Rovněž nevznikají přeplatky a ani nedoplatky.

Platba je splatná do 20. dne v měsíci na bankovní účet příslušného správce daně s předčíslím 2866. Jako variabilní symbol je uvedena kmenová část daňového identifikačního čísla, u FO je to rodné číslo. Paušální platba za měsíc leden 2021 je dle přechodných ustanovení zákona splatná až 22.2.2021.

Pro rok 2021 činní záloha poplatníka v paušálním režimu 5 469 Kč, přičemž 100 Kč je záloha na daň, 2 976 Kč platba na důchodové pojištění a 2 393 Kč je platba na zdravotní pojištění.

Mám poplatník nějaké další povinnosti v souvislosti s paušálním režimem?

Ze zákona v souvislosti s paušálním režimem nemá poplatník povinnost vést žádnou evidenci. Nicméně může nastat situace, kdy poplatníkovi příjmy převýší 1 mil Kč či poplatník obdrží příjmy ze závislé činnosti nebo se stane plátcem DPH. Právě z těchto důvodů je ale nutné vést evidenci, ze které bude patrno, kdy poplatník přestal být poplatníkem v paušálním režimu z důvodu nesplnění zákonných podmínek. O tom, že poplatník, již nesplňuje zákonné podmínky paušálního režimu, musí svého správce daně informovat do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. A pokud

Vyplatí se Vám paušální daň?

Zbavení se vedení daňové evidence zní sice lákavě, ale valná většina zejména mladších podnikatelů přijde díky absenci podávání daňového přiznání např. o možnost snížení daňového základu o zaplacené úroky, či životní pojištění. OSVČ registrované k paušální dani si tak nemohou uplatnit daňové slevy ani jiné odpočty.

Na stránkách ministerstva financi je k dispozici kalkulačka, na které lze orientačně spočítat, jestli se Vám vůbec paušální daň vůbec vyplatí.

Kompletní informace o paušální dani jsou k dispozici na webu Finanční správy.

 

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 4.1.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.