Šipka

0 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání, když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Logo
Logo
Logo
Logo

Novinky

11.09.2023

Nový výklad k DPH při bezúplatném dodání zboží

Generální finanční ředitelství vydalo nový výklad k problematické DPH při bezúplatném dodání zboží. Doposud platná informace byla z roku 2014 a aplikovala se na ty situace, kdy praktickým dopadem bylo darování zboží. Jak je to tedy s DPH při bezúplatném dodání zboží? Plátce DPH pořídil zboží pro svoji ekonomickou činnost a při jeho…
Číst více
14.08.2023

Bude možné poslat zaměstnanci výpověď e-mailem?

Legislativním procesem nyní prochází rozsáhlá novela zákoníku práce. Ta mj. mění i pravidla pro možnosti doručování písemností zaměstnancům elektronicky. V současné době platný zákoník práce nezakazuje elektronické doručování, nicméně legislativa jej poměrně striktně upravuje a v praxi se téměř díky tomu nepoužívá. Zaměstnavatel musí mít v personálních dokumentech zaměstnance předchozí písemný souhlas zaměstnance,…
Číst více
14.08.2023

Špatně vedené účetnictví = finanční úřad může daň doměřit podle pomůcek

Účetní jednotky, tedy ti, kdo vedou účetnictví, musí účetnictví vést tak, aby bylo správné, úplné, průkazné a odpovídalo skutečnému stavu. Pokud tyto zásady při vedení účetnictví nejsou dodržovány, může správce daně daň z příjmů doměřit podle pomůcek a díky tomu se stane, že se ze ztráty klidně může stát zisk s daňovou…
Číst více
14.08.2023

Zaměstnanecký benefit v podobě možnosti využívat firemní vozidlo i k soukromým účelům

Automobil v podnikání často znamená, že zaměstnavatel svým zaměstnancům umožňuje, aby firemní vozidlo použili i k soukromým účelům. V dnešní době je to poměrně častý benefit pro zaměstnance. Na straně zaměstnance je tento benefit považován jako nepeněžitý příjem. Výše nepeněžitého příjmu se stanovuje jako určité procento ze vstupní ceny používaného vozidla a vstupuje do…
Číst více
22.06.2023

Kolky od příštího roku skončí

  Státním úřadům se obvykle poplatky hradily formou kolkových známek. O zrušení kolkových známek z úsporných důvodů rozhodla vláda. Jejich vydávání a udržování v oběhu je neekonomické. Platba poplatku kolkovou známku na úřadě, soudu nebo ministerstvu míří ke svému konci. S emisí a používáním se neskončí ze dne na den, ale bude existovat…
Číst více
22.06.2023

Máte pozastavenou živnost? Bedlivě si hlídejte termín obnovení.

Podnikatele může jakákoliv situace dohnat k tomu, že se rozhodne přerušit svoje podnikání. O tomto musí informovat nejen příslušný živnostenský úřad, ale i svoji zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Všechny tyto úkony může provést jednoduše přes změnový list, který zašle svému živnostenskému úřadu, ten následně tyto informace…
Číst více
22.06.2023

Minimální daň z příjmů právnických osob má být zavedena od příštího roku

Od příštího roku by se měla v zákoně o dani z příjmů objevit novinka – minimální daň u právnických osob ve výši 15 %. Proč má být zavedena? Současné znění legislativy týkající se daně z příjmů neřeší minimální zdanění, může tedy docházet k efektivnímu zdanění, které je nižší než minimální daňová sazba ve…
Číst více
22.06.2023

Zaměstnanec dostal odstupné. Dojde ke změně podmínek podpory v nezaměstnanosti.

Pokud má zaměstnanec při skončení pracovního poměru nárok na odstupné, odchodné či odbytné, tak se nárok na podporu v nezaměstnanosti odsouvá. Dle současné legislativy ji žadatel o zaměstnání začne čerpat až po vyčerpání nároku na odstupné. Připravovaná změna zákoníku práce má toto ale změnit. Podporu v nezaměstnanosti by začal uchazeč o práci…
Číst více

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.