Šipka

Osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytu

5. 1. 2022

Finanční správa připomíná všem, kteří prodali rodinný dům či bytovou jednotku a budou tento prodej chtít osvobodit od daně z příjmů fyzických osob, aby měli na paměti zpřísněné podmínky pro osvobození a nezapomněli je podat včas.

Změna se týká osvobozování příjmů při prodeji rodinného domu či bytové jednotky podle § 4 odst. 1) písm. a). – tedy při prodeji rodinného domu nebo bytové jednotky, ve které měl prodávající bydliště po dobu kratší 2 let před datem prodeje. Aby byl takovýto příjem osvobozen, musí získané prostředky z prodeje být použity na obstarání vlastní bytové potřeby.

Aby bylo osvobození možné, musí prodávající správci daně prokázat splnění dvou podmínek – správci daně musí prokázat použití získaných prostředků z prodeje na koupit nového vlastního bydlení a dále musí správci daně získání prostředků z takovéhoto prodeje nahlásit ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo.

Prodávající tak nesmí zapomenout podat daňové přiznání k dani z příjmů v příslušném termínu. Za zdaňovací období roku 2021 je termín pro papírové přiznání 2.4.2022 a pro elektronický formulář do 2.5.2022. Lhůtu je možné prodloužit do 1.7.2022, pokud přiznání podá daňový poradce.

Použití správce daně uzná pokud:

 • jsou prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby použity nejdéle v bezprostředně následujícím zdaňovacím období po období, kdy poplatník prostředky získat;
 • je částka odpovídající získaným prostředkům použita před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, kdy poplatník prostředky získal.

Pokud poplatník nesplní podmínky pro osvobození příjmů při prodeji rodinného domu nebo bytové jednotky, ve které bydlel méně než 2 roky před prodeje, musí příjmy zdanit. V daňovém přiznání si základ daně může snížit odčitatelným položkami a samotnou daňovou povinnost následně slevami na dani.

Naše kancelář je evidována u komory daňových poradců České republiky, využijte služeb daňového poradce! Účetní není odpovědná za vaše daňové přiznání, u účetní a daňové kanceláře SLUTO je to však jinak! Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 5. 1. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.