Šipka

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč za rok 2021 se musí oznámit finančnímu úřadu

17. 2. 2022

Kdo obdržel během roku 2021 osvobozené příjmy v celkové výši větší než 5 milionů Kč, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Nedodržení této povinnosti může být pokutováno. Pokuta za neoznámení osvobozených příjmů je 15 % z částky neoznámených příjmů. Při neoznámených příjmech ve výši 5 milionů Kč, by hrozila pokuta ve výši 750 tisíc Kč.

Poplatníci s osvobozenými příjmy většími než 5 milionů Kč musí oznámení podat svému správci daně na formuláři do 1. dubna 2022, pokud oznámení podávají písemně. Pokud je oznámení podáno elektronicky, termín se posouvá na 2. květen 2022. 

Povinnost podat toto oznámení vychází ze zákona o daních z příjmů.

Příjmů od daně osvobozených je celá řada. Nicméně řadě poplatníků daně z příjmu fyzických osob vzniká povinnost oznámení podat zejména při prodeji rodinného domu či jiné nemovitosti, pokud byla splněna podmínka osvobození. Dalším poměrně vysokým osvobozeným příjmem u fyzické osoby je příjem z prodeje obchodního podílu v s.r.o. pří splnění podmínek.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 17. 2. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.