Šipka

Ošetřovné od roku 2022

15. 11. 2021

S novým rokem se bude měnit i ošetřovné. My se dnes podíváme na ošetřovné komplexně.

Ošetřující osoby

Od ledna 2022 se mění okruh ošetřujících osob u krátkodobého ošetřovného. Od nového roku budou moci pečovat i příbuzní mimo společnou domácnost:

 • v linii přímé – tedy předpis a potomci, tzn. rodiče, prarodiče, děti, vnoučata a další,
 • sourozenci, a to jak plnorodí (s oběma shodnými rodiči) tak polorodí (jeden shodný rodič),
 • manžel či manželka, registrovaný partner či registrovaná partnerka,
 • rodiče manžela či registrovaného partnera.

Podpůrčí doba při krátkodobém ošetřovném

Nezbytnou podmínko pro čerpání ošetřovného je účast na nemocenském pojištění. U krátkodobého ošetřovného je stanovena dvojí podpůrčí doba a činí nejdéle:

 • 9 kalendářního dnů nebo
 • 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Střídání ošetřujících osob

Tím, že se rozšiřuje od příštího roku okruh pečujících osob, nabízí se otázka, jak se bude postupovat při péči či vystřídání se v ošetřování rodinným příslušníkem osamělého rodiče. Ministerstvo práce a sociálních věcí se vyjádřilo následovně: „Délka podpůrčí doby se posuzuje vzhledem k osobě ošetřující, nikoli k osobě ošetřované. Pokud tedy dochází ke střídání oprávněných v nároku na ošetřovné, posuzuje se délka podpůrčí doby u každého z nich samostatně podle jeho konkrétní osobní situace. Je tedy možné, že jeden z oprávněných má podpůrčí dobu maximálně v délce 9 kalendářních dnů, zatímco druhý oprávněný až v délce 16 kalendářních dnů.“ Střídání v ošetřování je možné jen jednou.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 15.11.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.