Šipka

Odložení platby daně v roce 2021

7. 4. 2021

Finanční správa v minulých dnech informovala o možnosti, že si poplatník může požádat o odklad platby daně nebo si ji může rozložit na splátky. Touto možností by se mělo alespoň částečně ulevit těm poplatníkům, kteří mají finanční potíže způsobené mimořádnými opatřeními, které přijala vláda v souvislosti s pandemií.

Co tedy musí poplatník udělat pro to, aby mohl daň uhradit později? Příslušnému finančnímu úřadu je třeba podat vyplněnou žádost a hlavně nezapomenout v ní zdůvodnit, proč poplatník o odklad či rozložení platby žádá. Žádost o posečkání je možné vyplnit jednoduše prostřednictvím webové aplikace. Za podání žádosti se nehradí žádný správní poplatek a podat je možno ji až do 16.8.2021.

Jak už jsme zmínili, v žádosti musí být uveden důvod, proč se o posečkání žádá. Zároveň je potřeba tento důvod i doložit. Právě veškeré přiložené důkazy jsou pro posouzení žádosti o posečkání klíčové. V žádosti nesmí poplatník zapomenout napsat, v jak vysokých splátkách a v jakých lhůtách může nedoplatek uhradit.  

Finanční správa přesně vymezila důvody, na základě kterých může finanční úřad posečkání povolit:

 • Pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu.
 • Pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných – pouze pro fyzické osoby.
 • Pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období – pouze pro podnikatele.
 • Není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou.  
 • Při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Příklady konkrétních situací k jednotlivým důvodům se dočtete zde.

Byly-li poplatníkovi obtíže s úhradou daní způsobeny mimořádnými opatřeními souvisejícími s pandemií, je možné finančnímu úřadu dokládat tyto skutečnosti všemi relevantními doklady, kterými se prokáže vliv karanténního opatření, nemoci, péče o člena domácnosti. Dále se může jednat např. o seznam stornovaných zájezdů, letenek, vstupenek, akcí a související korespondence, porovnání výše tržeb vůči předchozími období, prokázání výpadku výroby pro překážky např. na straně dodavatele apod.

Finanční úřad při posuzování žádosti bude postupovat podle následujícího metodického pokynu. Pokud finanční úřad žádosti o posečkání vyhoví, vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z posečkané částky místo úroku z prodlení. Zároveň finanční správa upozorňuje na nutnost dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí, mezi které patří i dodržení splátkového kalendáře a jednotlivých splátek. Pokud by došlo k porušení podmínek, pozbývá toto rozhodnutí ode dne nedodržení některé z podmínek účinnost.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 7.4.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.