Šipka

Nový výklad k DPH při bezúplatném dodání zboží

11. 9. 2023

Generální finanční ředitelství vydalo nový výklad k problematické DPH při bezúplatném dodání zboží. Doposud platná informace byla z roku 2014 a aplikovala se na ty situace, kdy praktickým dopadem bylo darování zboží.

Jak je to tedy s DPH při bezúplatném dodání zboží?

Plátce DPH pořídil zboží pro svoji ekonomickou činnost a při jeho pořízení měl tedy nárok na odpočet a ten si také uplatnil. Pokud se takto pořízené zboží následně rozhodne darovat, tedy poskytne bezúplatné plnění, pak je nutné z tohoto plnění také odvést daň z přidané hodnoty.

Jak tedy vypočítat odvod DPH?

Základ daně sestavím v závislosti na tom, zda bylo zboží nakoupenou nebo pořízeno jinak:

 • Zboží bylo nakoupeno – V tomto případě bude základem daně pro odvod DPH z bezúplatného dodání tohoto zboží cena zboží v okamžiku jeho nákupu. Nicméně je důležité zhodnotit i stav zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tedy ke dni poskytnutí bezúplatného plnění.
 • Bylo-li zboží pořízeno jinak, pak se základem daně podle nového výkladu GFŘ cena obdobného zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tedy kde dni bezúplatného dodání. Pokud ale nelze tržní ceny určit, má být základ daně stanoven podle celkové výše nákladů vynaložených na pořízení zboží dárcem ke dni bezúplatného dodání.

V prvním i druhém případě se zohlední i případné náklady na přeměnu, zvelebení či modernizaci bezúplatně dodávaného zboží.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.