Šipka

Novinky v datových schránkách

16. 11. 2021

1.1.2022 nabude účinnost novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Co tato změna přinese za novinku v datových schránkách?

Od výše zmíněno data bude povolené zasílat soukromé zprávy mezi právnickými osobami a podnikajícími fyzickými. Novinku budou moci využívat rovněž nepodnikající fyzické osoby. Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám bude tato nová funkce automaticky povolena a přijímající subjekty nebudou mít možnost doručování takovýchto zpráv vypnout. Nepodnikající fyzické osoby si na rozdíl od zbylých budou moci požádat o vypnutí doručování takovýchto zpráv.

Ke změně dojde i v oblasti fikce doručení. Ta se bude od ledna vztahovat i na soukromé zprávy. Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí během 10 dnů od jejích dodání do datové schránky, bude se tato soukromá zpráva považovat za doručenou.

Na zasílané soukromé datové zprávy bude ale pohlíženo jako na úkony, které nejsou učiněny písemně a podepsané. Co to znamená? Při odesílání dokumentu nedojde k jeho podpisu automaticky.

Další velká změna nastane od roku 2023, kdy datová schránka bude automaticky zřízena všem fyzickým podnikajícím i nepodnikajícím osobám. Datová schránka bude automaticky zřízena, pokud fyzická osoba použije prostředek pro elektronickou identifikaci. K těmto prostředkům patří např. Národní bod pro identifikaci a autentizaci – NIA, mobilní klíč eGov a bankovní identita. Fyzické osobě, které bude datová schránka zřízena z tohoto titulu, bude ale umožněno požádat si o její znepřístupnění. K automatickému zřízení datové schránky od roku 2023 bude přikročeno i v případě právnických osob zapsaných v registru osob, v tzv. spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek, dále v obchodním rejstříku a v rejstříku obecně prospěšných společností. Dosud se totiž právnickým osobám automaticky zřizuje datová schránka, pokud jsou zapsány v obchodním rejstříku.

Neziskovým organizacím, jenž k 1.1.2023 nebudou mít datovou schránku zřízenou, jim ji zřídí Ministerstvo vnitra nejpozději do 31. března 2023.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 16.11.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.