Šipka

Novela zákona změnila pravidla pro plátce DPH

12. 11. 2017

Pozor by si měli dávat všichni plátci DPH – novela zákona, která nabyla účinnosti v červenci, přinesla do zákona řadu změn a mnozí se s ní ještě nestihli seznámit.

Novela zákona o DPH přinesla do legislativy novinky ohledně rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti. Jedná se prakticky o přenesení povinnosti platit DPH na toho, kdo nakupuje, či odebírá služby. Každý podnikatel by se s nimi řádně seznámit, pokud tedy nevyužívá služeb daňového poradce, který všechny tyto novinky nastuduje za něj.

Od 1. července 2017 se režim přenesení daňové povinnosti nově vztahuje na:

 • Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce
 • Dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji
 • Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky
 • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem
 • Nová pravidla pro společníky

V případě odpočtu daně za pořízení obchodního majetku – tedy jakéhokoli materiálu nebo například polotovarů – musí poplatník peníze vrátit, když se daný materiál zničí nebo dojde k jeho krádeži či ztrátě. U sdružení zase došlo k té změně, že společníkům byla zrušena výjimečná pravidla a řídí se tak nyní podle běžných ustanovení pro daňové poplatníky. Tak například každý teď musí samostatně sledovat obrat, vykazovat údaje za uskutečněná a přijatá plnění a podávat přiznání i kontrolní hlášení.

Úřad vás může označit za nespolehlivé

Nespolehlivá osoba je nyní nově legislativní termín. Dosud se pro plátce DPH, kteří nesplnili své povinnosti, používalo označení nespolehlivý plátce – to si vysloužili hříšníci, kteří například dlužili na dani více než 500 000 korun, neuhradili ji včas ani v náhradní lhůtě nebo nekomunikovali s úřady ohledně nesplněných povinností. Nespolehlivá osoba je nově termín používaný pro ty, kteří nejsou plátci DPH a závažným způsobem se proviňuje vůči svým povinnostem spojeným s finanční správou.

Zatímco dříve se tak nelichotivá nálepka nespolehlivého plátce dala jednoduše smazat tím, že mu v dalším období odpadla povinnost platby DPH, dnes se jen změní označení z nespolehlivého plátce na nespolehlivou osobu. Platí to i naopak, pokud tedy nespolehlivé osobě vznikne povinnost odvádět DPH, bude z ní automaticky nakládáno jako s nespolehlivým plátcem.

Pozor na virtuální úniky

Novela se mimo jiné zaměřila také na virtuální měnu, jejíž používání je stále na vzestupu, obzvláště u mladších generací. Úprava zákona postaví platby například bitcoinem na stejnou úroveň jako platbu na nezveřejněný účet a tím pádem zamezí daňovým únikům.

Faktem ale zůstává, že všichni, kterých se to týká, mají čas se seznámit s novou legislativou až do 31. prosince 2018, kdy končí přechodné období. Do té doby je u postupů stále ještě přijatelné použití stávající legislativy.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.