Šipka

Novela zákona o ochraně spotřebitele přinese spoustu novinek

28. 11. 2022

V polovině listopadu 2022 schválil Senát novelu zákona ochraně spotřebitele a novelu občanského zákoníku, která by měla přinést poměrně velké změny v oblasti ochrany spotřebitele a vztahů mezi obchodníky a konečnými spotřebiteli. Zmíněné novely již prezident podepsal. Účinné budou 30. den potom, co vyjdou ve Sbírce listin.  

Prodlužuje se lhůta domněnky vadnosti zboží z 6 na 12 měsíců. Pokud se během této doby projeví vada zboží, uplatní se domněnka vadnosti, díky níž se má za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku převzetí. Na podnikateli bude, aby prokázal, že vada nebyla již od počátku, aby mohl reklamaci zamítnout a tvrdit, že vadu způsobil sám spotřebitel. Ředitelka spotřebitelské organizace dTest k tomu řekla: „Dosud mohli spotřebitelé reklamovat vadu, která se vyskytla u zboží do 2 let od převzetí. Po novelizaci však podnikatel reklamaci může zamítnout s tvrzením, že při převzetí bylo zboží bez vad. Novela totiž zavádí poměrně zjednodušené pravidlo, kdy bude platit, že pokud není vada na věci už při jejím převzetí, nelze zboží reklamovat.

Změna se dotkne i zlevněného zboží. U něj bude muset obchodník nově uvést, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce byl produkt nabízen, a to v období ne kratším než 30 dnů. Cílem tohoto opatření je zabránit klamání spotřebitele ohledně výše slevy. Toto se ale nedotkne věrnostních programů či reklam, kde se obchodník prezentuje obecně nízkými cenami. Vztahovat se nebude na potraviny a další zboží, jenž podléhá rychlé zkáze či má krátkou trvanlivost.

Podstatné změny se dočká i oblast ústního uzavírání smluv po telefonu. Prodávající, je bude muset poslat v textové podobě. Smlouva navíc bude platná až od doby, kdy kupující potvrdí podpisem nebo svůj souhlas odešle elektronicky.

Novela se rovněž dotkne recenzí. Prodejci budou povinni prokázat, že recenzi přidal ten, kdo opravdu výrobek koupil nebo užil. Zveřejnění falešných recenzí se bude považovat za nekalou obchodní praktiku. Za tu se bude považovat i situace, kdy poskytovatel online tržiště na přední příčky umístí ty produkty, u nichž toto umístnění bylo úplatně zajištěno prodejcem a na tuto skutečnost zákazníka neupozorní.

Významná je i změna v oblasti nevyžádaných obchodních sdělení. Podnikatel může při komunikace se spotřebitelem použít automatické telekomunikační prostředky (telefon) pouze s předchozím souhlasem spotřebitele.

Legislativní proces novely zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku je možné sledovat tady, kde je možné se rovněž s novelami seznámit. 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 28. 11. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.