Šipka

Novela zákona o obchodních korporacích zásadně mění akciové společnosti s monistickým systémem řízení

1. 2. 2021

Od ledna 2021 je účinná novela zákona o obchodních korporacích a k zásadní změně dochází u akciových společností s monistickým systémem řízení. Ty totiž od roku 2021 přichází o funkci statutárního ředitele a jediným voleným orgánem v akciové společnosti se stává správní rada.

Do konce roku 2020 v akciových společnostech s monistickým modelem řízení byly dva volené orgány – správní rada a statutární ředitel. Dle odborníků takový systém příliš neodpovídal monistickému pojetí řízení, ale spíše se podobal systému dualistickému. Díky novele se tak monistický model bude více podobat tradičnímu pojetí řízení, které je známe z řady evropských států. Novela tedy, jak už bylo zmíněno, kompletně ruší orgán statuárního ředitele a stanovuje, že jediným voleným orgánem akciových společností s monistickým systémem řízení je správní rada.

Správní ráda po novele bude tedy nejen kontrolním orgánem, jenž má na starost dohled nad společností, ale zároveň také orgánem statutárním, který akciovou společnost vede. Správní rada tak bude nově určovat základní zaměření obchodního vedení společnosti. Novela také taxativně určuje, jaké jsou další působnosti správní rady. K těmto činnostem patří např. zajištění řádného vedení účetnictví, předkládání účetní závěrky nebo návrhu na rozdělení zisku. Ustanovení, že nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada, se nemění.

Standardně má být správní rada tříčlenná. Pokud má být počet členů vyšší, musí tomu odpovídat stanovy. V novele je nově určena také délka funkčního období člena správní rady na 3 roky. Opět je zde možnost, aby funkční období mělo i jinou délku, ale musí tomu být přizpůsobeny stanovy. Novela rovněž mění pravidla volby a odvolání členů správní rady. O tomto bude výlučně rozhodovat pouze valná hromada.

A co vůbec mají akciové společnosti s monistickým modelem řízení teď dělat?

Do jednoho roku od nabytí účinnosti novely zákona o obchodních korporacích, tedy do 1.1.2022, musí být upraveny stanovy tak, aby odpovídaly novým zákonným ustanovením. Do této doby je také potřeba tyto upravené zakladatelské právní dokumenty vložit do Sbírky listin veřejného rejstříku.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 1.2.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.