Šipka

Nové povinnosti pro podnikatele na Slovenku vůči Obchodnímu registru

27. 7. 2021

V našem novém článku se podíváme na to, jaké údaje se nověmusí na Slovenku zapisovat, resp. doplnit do obchodního registru, kterých fyzických a právnických osob se tato povinnost týká a jak by se mělo postupovat při samotném zápisu. Dozvíte se i výši sankcí při nesplnění této zákonné povinnosti. 

Fyzické osoby, které figurují v obchodním registru, mají povinnost zapsat více identifikačních údajů včetně rodného čísla či jiného identifikačního údaje, pokud není rodné číslo na Slovensku přiděleno, jako je datum narození, číslo občanského průkazu, pasu či pobytového průkazu pro cizince, kteří nemají na Slovensku přiděleno rodní číslo.  Nově vznikajících společností mají povinnost uvádět výše zmíněné údaje již při vzniku. U těch stávajících musí být všechny potřebné údaje doplněny do 30.9.2021, nejpozději však do 30.9.2022.

Veřejná obchodní společnost

Fyzické osoby, které jsou v obchodním registru zapsané u této společnosti, musí do registru doplnit datum narození a rodné číslo či jiný identifikační údaj u

 • statutárních orgánů a jejich členů,
 • vedoucích organizační složky,
 • vedoucích organizační složky podniku,
 • prokuristů,
 • likvidátorů,
 • správců nucené správy.

U právnických osob figurujících v této společnosti je potřeba doplnit potřebné údaje o fyzických osob, které v těchto právnických osobách figurují.

Komanditní společnost

Fyzické osoby, které jsou oprávněny jednat jménem komanditní společnosti, musí v návrhu na zápis změn doplnit datum narození a rodné číslo či jiný identifikační údaj, pokud není rodné číslo na Slovensku přiděleno. Údaje je třeba doplnit u:

 • statutárních orgánů společnosti,
 • členů statutárních orgánů společnosti,
 • vedoucích organizačních složek podniku,
 • prokuristů,
 • likvidátorů,
 • správců nucené správy.

U právnických osob figurujících v této společnosti je třeba doplnit identifikační čísla, pokud jsou přidělena.

Společnost s ručením omezeným

Rodná čísla či jiné identifikační údaje musí být u fyzických osob figurujících v této společnosti doplněna u:

 • statutárních orgánů a jejich členů,
 • vedoucích organizační složky podniku,
 • prokuristů,
 • likvidátorů,
 • správců nucené správy.

U společníků společnosti s ručením omezeným je potřeba doplnit u fyzických osob i datum narození, ročné číslo jiný identifikační údaj, není-li na Slovensku přiděleno. U právnický osob figurujících jako společník je třeba doplnit identifikační číslo, pokud je přiděleno.

Je-li na obchodní podíl zřízeno o záložné právo, je potřeba doplnit i údaje o zřízení tohoto práva, jako je jméno, příjmení, datum narození fyzické osoby či obchodní jméno sídlo a identifikační číslo, pokud je přiděleno, u právnické osoby, která je záložním věřitelem k tomuto obchodnímu podílu a zároveň je třeba doplnit i označení příslušné záložní smlouvy.

Jednoduchá společnost na akcie a akciová společnost

Fyzické osoby, které jsou oprávněny konat jménem těchto dvou společností, musí v návrhu na zápis změn doplnit rodné číslo či jiný identifikační údaj, pokud není rodné číslo na Slovensku přiděleno. Doplnění je potřeba provést u statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, u vedoucích organizačních složek podniku, u prokuristů, členů dozorčí rady, likvidátorů a správců na výkon nucené správy.

V části týkající se jediného akcionáře a akcionáře musí podnikatelé doplnit u fyzických osob datum narození a rodné číslo či jiné obdobný údaj, u právnických osob je třeba doplnit identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Družstva

Rodné číslo či jiný identifikační údaj je třeba doplnit u statutárních orgánů, u členů statutárních orgánů, vedoucích organizační složky, u prokuristů, členů kontrolní komise, likvidátorů a u správců nucené správy.

Povinnost doplnit identifikační údaje se vztahuje také na evropské družstvo, evropskou společnost či podnik zahraniční právnické osoby.

Postup zápisu identifikačních údajů do obchodního registru

Zápis je možné podat pouze elektronicky, prostřednictvím formuláře „Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra Slovenskej republiky“, který je dostupný zde. K podání je třeba dodat zákonem předepsané přílohy a formulář ověřit kvalifikovaným elektronickým podpisem. Návrh spolu s přílohami je možné podat elektronicky na webové stránce www.slovensko.sk.

Návrh na doplnění identifikačních údajů je zpoplatněn částkou 33 EUR. Identifikační údaje je třeba doplnit do 30.9.2021, nejpozději do 30.9.2022. Nebudou-li identifikační údaje doplněny, bude společnosti uložena pokuta ve výši 3 310 EUR.

I přesto, že lhůta je relativně dlouhá, doporučujeme s doplněním změn neotálet, protože se může stát, že soudy budou zahlceny a změna nebude včas zapsána.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, nebo vedení účetnictví i pro slovenské subjekty? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 27.7.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.