Šipka

Nová služba pro OSVČ na portálu České správy sociálního zabezpečení

11. 2. 2022

Aktualizováno! Nová služba na portálu ČSSZ znamená, že OSVČ již neobdrží papírovou inventuru pohledávek

Česká správa sociálního zabezpečení spustila 26. ledna novou službu pro OSVČ – Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ.  Díky nové službě Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ nebude ČSSZ rozesílat OSVČ tzv. inventury pohledávek.  Ty jim vždy zasílala počátkem února nového kalendářního roku. V tomto dokumentů obsažené informace o zaplacených zálohách na pojistné jsou nově přístupné po přihlášení pouze na ePortálu ČSSZ v této nové službě.

„Nahrazením každoročního rozesílání dopisů novou službou na ePortálu odbouráme nadbytečnou administrativu a současně zjednodušíme všem OSVČ komunikaci s ČSSZ. Služba nejenže nabídne více informací než původní inventury, ale navíc umožní i přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji, jež o OSVČ evidujeme,“ vysvětluje František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

Aby mohla OSVČ pracovat s touto novou službou, je ideální aby si zřídila datovou schránku či jinou formu eIdentity, např. bankovní identitu. OSVČ může ale rovněž k přístupu zplnomocnit svého účetního nebo daňového poradce.

Co bude mít OSVČ po přihlášení na novém portálu ČSSZ k dispozici?

 • Informaci o zaplacených zálohách na pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce s uvedením výše předpisu záloh na pojistné aktuálního a předcházejícího kalendářního roku, za který má/měl být v aktuálním roce podán přehled o příjmech a výdajích OSVČ.
 • Informaci, zda v jednotlivých kalendářních měsících měla OSVČ povinnost platit zálohy na pojistné či zda nebyl stanoven předpis výše záloh na pojistné nebo zda neměla povinnost platit zálohy na pojistné z důvodu trvání dočasné pracovní neschopnosti po celý kalendářní měsíc.
 • Přehled všech plateb uhrazených v aktuálním a předchozím kalendářním roce. OSVČ tak uvidí přehled všech plateb, které uhradila, včetně plateb uhrazených ve prospěch splátkového kalendáře, pokut, platebního výměru či paušálních záloh na pojistné (poplatník v paušálním režimu), ale také plateb vrácených (přeplatek na pojistném).
 • Informace o zaplacených zálohách na pojistné a přehled dalších plateb ve formát PDF.
 • Předpisy záloh na pojistné a jednotlivé platby za aktuální a předcházející kalendářní rok.
 • Neměla-li OSVČ v aktuálním nebo předcházejícím kalendářním roce evidován alespoň jeden den výkonu samostatné výdělečné činnosti, bude na to při vstupu do služby Informace o zaplacených zálohách na pojistné upozorněna.
 • Informace o zaplacených zálohách na pojistné a přehled o provedených platbách budou aktualizovány vždy jen jednou měsíčně, a to po uplynutí kalendářního měsíce s tím, že OSVČ uvidí úhrady záloh na pojistné a platby přijaté nejpozději do konce předchozího kalendářního měsíce.

Důležitá fakta nakonec:

 • Od 1.1.2022 došlo ke zrušení zasílání inventur pohledávek OSVČ.
 • Pokud se do nového portálu nebude přihlašovat sama OSVČ, je potřeba aby k tomu zplnomocnila svého zástupce, tedy účetního nebo daňového poradce. Toto zmocnění je nutné provést prostřednictvím tiskopisu na ePortálu.
 • Součástí nové služby bude možnost vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za přecházející rok a zobrazit přehled plateb OSVČ. Tato služby zobrazí veškeré platby zaúčtované pod variabilním symbolem důchodového pojištění, a to za aktuální a předchozí rok. Přihlášená OSVČ tak dostane nástroj pro kontrolu poukázaných plateb bez ohledu na jejich užití.
 • Optimalizace interaktivního formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro přihlášené klienty na ePortálu ČSSZ. Společně s formulářem se budou zobrazovat infomační panely. Zároveň se do formuláře automaticky vyplní údaj o úhrnu zaplacených záloh na důchodové pojištění za příslušný kalendářní rok. Tento údaj bude přebrán právě z nové eSlužby Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Do Přehledu se automaticky propíší i informace o poštu měsíců samostatné výdělečné činnosti, zda činnost je hlavní nebo vedlejší atd.
 • Plná moc bude nově na ePortálu ČSSZ zřízena také jako eSlužba. Oznámení o pověření k eSlužbám (pro pověřenou osobu) bude zatím stále jako interaktivní formulář. Tiskopisy i eSlužby pro zmocnění, resp. pověření k eSlužbám budou cílit na konkrétní typ klienta (zaměstnavatel FO, zaměstnavatel PO, OSVČ, pojištěnec). Členové statutárních orgánů budou automaticky považováni za pověřenou osobu a budou využívat všechny eSlužby ČSSZ. Stávající pověření a plné moci všech subjektů budou automaticky zachovány.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11. 2. 2022, 14. 3. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.