Šipka

Nová právní úprava dovolené platná od 1.1.2021 – dovolená za kalendářní rok

10. 8. 2020

Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře se nemusí obávat zvýšení minimálního nároku na dovolenou za kalendářní rok při dodržení všech podmínek. Tento nárok zůstává 4 týdny. Od roku 2021 bude ale odlišná základní jednotka výpočtu dovolené, kterou nebude odpracovaná směna zaměstnance ale odpracovaná týdenní pracovní doba ve stanovené nebo sjednané kratší hodinové délce (obvykle 40 hodin). Novela zákoníku práce také vypouští samostatný typ dovolené za odpracované dny a od roku 2021 kalkuluje pouze s dovolenou za kalendářní rok, s její poměrnou částí a s dodatkovou dovolenou. Právo na dovolenou bude přepočítáváno na hodiny, v nichž se bude také čerpat, ale vždy po větších celcích.

K nové zákonné úpravě došlo z důvodu, aby se napravila určitá nerovnost mezi zaměstnanci pracujícími v různých režimech rozvrhu pracovní doby. Dnes se totiž zcela běžné stává, že dva zaměstnanci pracující stejný počet hodin za rok mohou v důsledku přepočtu na dny čerpat dovolenou v rozdílném rozsahu. Díky nové právní úpravě tak bude čerpání dovolené vázáno na hodiny bez ohledu na způsob rozvržení týdenní pracovní doby zaměstnance. Zaměstnanec vyčerpá tolik hodin dovolené, kolik mu na dané období připadá dle jeho rozvrhu pracovní doby.

Určení výše nároku na dovolenou při splnění podmínek se tedy bude počítat jako součin týdenní pracovní doby a výměry dovolené.

Příklady:

Zaměstnanec odpracoval u zaměstnavatele v roce 2021 po dobu 52 týdnů celkem 2080 hodin. Rozvrh pracovní doby je rovnoměrný 40 hodin týdně a nárok na dovolenou má 4 týdny, což pro tohoto zaměstnance znamená 160 hodin.  

Jiný zaměstnanec v roce 2021 odpracoval u téhož zaměstnavatele po dobu 52 týdnů celkem 2 100 hodin. Tento pracovník má nerovnoměrně rozvrhovanou týdenní pracovní doba 37,5 hodin do směn v rámci vyrovnávacího období 26 týdnů. Vyrovnávací období v rámci roku začala 1. března a 1 září. Jelikož část druhého vyrovnávacího období přechází do dalšího roku, tak do konce roku 2021 odpracoval větší počet směn, vyšlo mu za rok 2021 celkem 2100 odpracovaných hodin, což je 56násobek jeho týdenní pracovní doby (2100 / 37,5 = 56). Zaměstnanci tak vznikne za rok 2021 právo na dovolenou v délce 162 hodin (37,5 / 52 = 0,721 x 56 = 40,38 x 4 = 161,52, což je po zaokrouhlení na celé hodiny nahoru 162 hodin).

 

Zaměstnanci, kteří mají nerovnoměrně rozvrhovanou pracovní dobu, tak nebudou nově ochuzeni, když budou dovolenou čerpat v krátkém týdnu, protože jim bude z nároku odečteno jen tolik hodin, kolik připadá na krátký týden, a ne celý jeden den, jak je tomu nyní. Naopak při čerpání dovolené v dlouhém týdnu musí zaměstnanci počítat s tím, že jim z dovolené ubude více než při čerpání v krátkém týdnu.

Když zaměstnanci s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby z důvodu vyrovnávacího období, které přesahuje do dalšího roku, odpracují v daném roce hodin více, než odpovídá 52násobku stanovené týdenní pracovní doby (viz příklad výše), vznikne jim v daném kalendářním roce právo na dovolenou ve vyšším rozsahu než zaměstnancům, kteří odpracovali v daném kalendářním roce přesně takový násobek (37,5 x 4 = 150 hodin). V případě, kdy zaměstnanec odpracuje z důvodu rozvržení stanovené týdenní pracovní doby do směn v jednom z kalendářních roků více než 52násobků týdenní pracovní doby (přihlíží se pouze k celým násobkům stanovené týdenní doby nad 52, které nezahrnují přesčasovou práci zaměstnance), prodlouží se délka dovolené zaměstnance o 1/52 dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou celou týdenní pracovní dobu.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky a zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 10.8.2020

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.