Šipka

Nezdanitelné části základu daně z příjmů FO – první část

24. 1. 2020

Veškeré nezdanitelné části základu daně z příjmů u fyzických osob upravuje zákon o daních z příjmů v § 15 a patří sem:

 • bezúplatná plnění (starší označení dary),

 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,

 • pojistné na penzijní připojištění,

 • pojistné na soukromé životní pojištění,

 • členské odborové příspěvky a 

 • příspěvky na úhradu dalšího vzdělávání.

V dnešním článku se podíváme blíže na pojistné na penzi a soukromé životní pojištění. 

Pojistné na penzi

Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby si poplatník odečetl ročně až 24 000 Kč, pokud uhradil:

 • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, který poplatník platí na základě smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou je možné odečíst se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly výši, od které náleží maximální státní podpora (1 000 Kč),

 • penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění či obdobné smlouvy, která zakládá účast poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky výplaty plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v 60 letech poplatníka; částka se stanovuje jako úhrn příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění,

 • příspěvky na doplňkové penzijní spoření podle smlouvy o doplňkovém penzijním spoření v částce, která se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek (1 000 Kč).

Často ještě nastává situace, že poplatník svoji smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, penzijním pojištění či o doplňkovém penzijním spoření zruší. Platí potom lhůta 10 let zpětně pro dodanění dříve uplatněných nezdanitelných částí základu daně, např. u smlouvy zrušené v roce 2019, dodaní uplatněné nezdanitelné části základu daně za roky 2009 až 2018.  

Soukromé životní pojištění

Poplatník může rovněž snížit svůj daňový základ o zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Uplatnit může maximálně 24 000 Kč. Daňově uznatelné jsou pouze ty smlouvy, u nichž není možné vybírat prostředky průběžně, tj. výplata není vázána na ukončení smlouvy. Smlouva musí splnit ještě další podmínky, aby byla daňově účinná – plněné musí být sjednáno po 60 měsících od uzavření a nejdříve ve věku 60 let poplatníka, u pojistných smluv s pevně sjednanou částkou pro případ dožití, musí výše této částky splňovat zákonné minimum. Pokud by poplatník nedodržel smluvní podmínky a nechal si plnění vyplatit dříve, musí v daňovém přiznání podle § 10 zákona o daních z příjmů uvést částky, o které se v posledních 10 letech snižoval základ daně.   

Příště se blíže podíváme na zbylé nezdanitelné náhrady.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.